Fuksipisteet

Fuksipisteistä

Fuksipistesysteemin tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat killan toimintaan ja teekkarikulttuuriin. Palkkioksi innostuksesta ja kiinnostuksesta teekkariutta kohtaan saa Wappuna teekkarilakin, mikäli Wappu päätetään järjestää…

Lisätietoja: fuksikapteeni@prodeko.org.

Prodekon Fuksipisteohjesääntö
1§ Fuksipistevihko on henkilökohtainen ja se on voimassa 30. huhtikuuta asti.
2§ Teekkarilakin saamiseen Wappuna (jos sellainen päätetään järjestää) oikeuttavan esteettömyystodistuksen edellytyksenä on kaikkien pakollisten fuksipisteiden hyväksytty suorittaminen. Vapaaehtoisten pisteiden suorittaminen on vahvasti suositeltua.
3§ Fuksipisteitä myöntää Prodekon fuksikapteeni. Alayhdistykseltä saatavan pisteen kyseessä ollessa täytyy pisteet hyväksyttää fuksikapteenilla.
4§ Fuksipistevihko on virallinen asiakirja, joten sen väärentäminen tai muu vilpillinen käyttö on paitsi teekkarihengen vastaista myös rangaistavaa.
5§ Kaikki erikoistilanteet, kuten pisteiden vaihtoehtoinen suorittaminen, ratkaisee Prodekon fuksikapteeni oman harkintansa mukaan.
  • Pakolliset pisteet
Laulupiste 2n+1 teekkarilaulun esittäminen fuksikapteenille (n = laulajien määrä ja +1 = teekkarihymni)
Diskonttauspiste Vuosijuhlan järjestämiseen osallistuminen
Historiapiste Polyteekkarimuseoon tutustuminen
XQ-piste Yritysexcursiolle osallistuminen
Fuksijäynäpiste Fuksijäynään osallistuminen
Sikajuhlapiste Sikajuhlien järjestämiseen osallistuminen
Isännänpiste Isännän avustaminen jonkin tapahtuman järjestämisessä tai muussa hommassa
Opintopiste Yhdeksän opintopisteen suorittaminen
Sitsipiste Sitsaaminen
Alayhdistyspiste Jonkin AYY:n alayhdistyksen tapahtumaan tai toimintaan osallistuminen

 

  • Valinnaiset pisteet (suoritettava väh. 7)
Aktiivisuus Fuksiprojektin tiimissä toimiminen tai killan toimijaksi ryhtyminen
Otatarha Otatarhan ajoihin ja / tai ajoneuvon suunnitteluun osallistuminen
Raittius Polyteknikkojen Raittiusseuran tapahtumaan osallistuminen
Ulko Ulkojaoksen järjestämään tapahtumaan osallistuminen
Vaikuttamis Killan vaalikokouksessa tai AYY:n edustajistovaaleissa äänestäminen
Yhteishyvä Yhteisen hyvän edistäminen (esim. verenluovutus tai kiltiksen siivoaminen)
Tempaus Tempaus 2016 osallistuminen
Poikkitieteellisyys Joidenkin muiden kuin teekkarien järjestämään opiskelijatapahtumaan osallistuminen
Fuksibile Jonkun muun killan fuksien järjestämiin bileisiin osallistuminen
Sauna Jonkun Otaniemen killan tai yhdistyksen saunailtaan osallistuminen
Abi-info Abi-infon pitäminen Aallon avoimien ovien päivänä tai jossakin lukiossa
Fuksitappo Fuksitappoon osallistuminen
Kiltis Vähintään tunnin yhtäjaksoinen oleskelu kiltahuoneella. Voidaan myöntää vain kiltahuoneella
Kulttuuri Arvioidaan tapauskohtaisesti. Vaatii kultturellia toimintaa.
Aapispiste Jonkin tarinan lukeminen Ossin lässyistä tai Prodekon historiikista, ja sen tarinoiminen fuksikapteenille
Lisäpiste Annetaan satunnaisesta suorituksesta usein pyytämättä ja yllättäen