Opiskeluasioita

Opiskeluasioita

Kurssit koostuvat luennoista ja lasku- tai muista harjoituksista tai laajemmista harjoitustöistä. Opiskelijoilla on akateeminen vapaus, johon kuitenkin liittyy myös paljon vastuuta. Enää sinulta ei tulla kyselemään, mitä olet tehnyt ja mitä aiot tehdä, vaan vastuu opinnoistasi on yksi sinulla. Opintojen eteen täytyy tehdä töitä, sillä ilman panostusta on vaikea oppia. Kurssien sisältöjä voit tutkia Noppa-portaalissa, joka sisältää kaikkien kurssien kotisivut.
tuukkanalle

WebOodi

Kursseille ja tentteihin ilmoittaudutaan weboodissa. Sieltä löytyvät kaikkien kurssien tiedot (mm. luento- ja harjoitusajat sekä tenttien ajankohdat). Järjestelmän käyttö opetetaan Johdatus opiskeluun -kurssilla. Lisäksi voit kysyä apua ISOhenkilöiltäsi.

Opiskelumateriaali

Aallon kirjastoista löytyy rajallinen määrä kurssikirjoja, joita kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan. Parhaiten tutakurssien kirjoja löytyy TuAS-talon kirjastosta.
Välillä kurssikirjoja joutuu kuitenkin ostamaan. Valtaosaa kurssikirjoista myydään Akateemisessa- ja Suomalaisessa kirjakaupassa. Hintavertailu on suotavaa, sillä kirjojen hinnat saattavat vaihdella kauppojen välillä. Vertailua voi suorittaa myös googlaamalla, osa kirjoista löytyy myös netistä.
Jos haluaa päästä halvemmalla, kannattaa kirjat ostaa käytettynä. Käytettyjä kirjoja on myytävänä Prodekon kiltiksella ja nyysseissä eli uutisryhmissä. Jos siis olet ostanut itsellesi kurssikirjan, voit myydä sen vaivatta eteenpäin, kun et enää tarvitse sitä. Kirjoja kannattaa myös kysellä lainaan vanhemmilta tieteenharjoittajilta.
Joidenkin kurssien opetusmonisteet tilataan weboodin kautta ja ne haetaan Otaniemen postista. Opetusmonisteet eli prujut maksetaan haettaessa.

Kielten opinnot

Kielillä puhuminen on arvokas taito. Kielikeskus tarjoaa mukavia ja laadukkaita kursseja tavallisimpien kielten lisäksi japanin ja norjan tapaisissa eksoottisemmissa kielissä. Kursseille ilmoittaudutaan lukukausien alussa. Suosituimmille kursseille kaikki halukkaat eivät mahdu ja ensimmäisen vuoden opiskelijana voi olla hankala päästä mukaan. Edessä häämöttävä vaihtovuosi tai harjoittelu ulkomailla lisää mahdollisuuksia.

Opiskelijavaihto

Aalto-yliopistolla, Teknillisellä Korkeakoululla ja osastollamme on useita yhteistyösopimuksia korkeakoulujen kanssa ympäri maailmaa. Useat vaihto-ohjelmat tarjoavat myös mahdollisuuden viettää lukukauden tai -vuoden muissa maisemissa.