Toimarivirat

Toiminnantarkastajat
– tarkastavat killan toiminnan

Varatoiminnantarkastajat
– toimivat toiminnantarkastajien varamiehinä…

Juomanlaskijat
– ideoivat ja järjestävät killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa
– vastaavat perinnejuoma Thunderin valmistuksesta ja vaalivat sen salaista reseptiä
– huolehtivat osaltaan Prodekon isännänkaapista ja OK18:n pääkonttorista

Kuntosalivastaava(t)
– vastaa kuntosalista ja sen kehittämisestä
– kuuluu kiltahuonejaokseen

Lukkarit
– osallistuvat killan sitsien järjestämiseen
– johtavat laulua kaikissa killan pöytäjuhlissa

Lukkarikisällit
– Auttavat lukkareita laulun johtamisessa killan pöytäjuhlissa
– Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen yhdessä lukkareiden kanssa

Webbitiimin jäsenet
– ylläpitävät ja kehittävät Prodeko.orgia
– toimivat osaltaan killan tietotekniikkaguruina
– kuuluvat Prodekon tiedotusjaostoon

ISOvastaava
– vastaa killan ISOhenkilötoiminnasta yhdessä fuksikapteenin kanssa
– edustaa Prodekoa AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK)

Prolekon toimituskunta
– päätoimittaja toimittaa lehden
– toimittajat kirjoittavat jokaiseen lehteen ja kehittävät kiinnostuksensa mukaisesti lehden journalistista suuntaa

Talotaikurit
– pitävät huolta kiltahuoneesta ja ideoivat sen kehittämistä
– huolehtivat kiltahuoneen hankinnoista
– järjestävät toimintaa kiltahuoneella yhdessä isännäntiimin kanssa
– kuuluvat kiltahuonejaokseen

TEK-yhdyshenkilö
– pitää yhteyttä TEKiin
– tiedottaa kiltalaisille TEKistä ja sen asioista

Kulttuuripersoona(t)
– vastaa kiltalaisten kulttuurinälän tyydyttämisestä
– tutustuttaa kiltalaiset korkeakulttuuriin
– kuuluu AYY:n kulttuuritoimikuntaan

Reimari
– järjestää killan excursioita ja puolipitkiä yhdessä excumestarin kanssa
– vastaa killan bussikyydeistä ja järjestää reissut Approille
– kuuluu Prodekon yrityssuhdejaokseen

Ulkojaos:
- järjestää tapahtumia killan vaihtareille
- tiedottaa ESTIEMin tapahtumista jäsenistölle
- edistää killan kansainvälisyyttä
- järjestää TIMESin ja Jr. Timesin
- auttaa ESTIEM tapahtumien järjestämisessä
Vaihtarivastaava:
- tiedottaa killan vaihto-opiskelijoille killan tapahtumista
- toivottaa vaihtarit tervetulleiksi kiltaan
- auttaa suurvisiiriä rekrytoimaan ja ohjaamaan kv-isoja
- toimii kiltalaisten kv-isojen yhdyshenkilönä

Opintojaosto
– vaikuttavat killan opintotoimintaan
– järjestävät abi-infot
– pitävät yllä killan riippareita ja tenttikokoelmaa
– hallitus nimittää myöhemmin kokouksessa pidetyn suuntaa-antavan
äänestyksen perusteella

Projektimörkö
– Vastaa SCI:n pikkujoulujen ja kevätkarkeloiden järjestämisestä
– Auttaa muiden opiskelijajärjestöjen kanssa toteutettavien projektien järjestämisessä

HALLOPEDit
– puolustavat opiskelijoiden oikeuksia ja ajavat opiskelijoiden asioita
korkeakoulun ja osaston hallintoelimissä
– killan hallitus valitsee AYY:lle esitettäväksi kirjallisten hakemusten
perusteella
– kuuluvat opintojaostoon