Toimarivirat

Toiminnantarkastajat (2kpl)
– Tarkastavat killan toiminnan

Varatoiminnantarkastajat (2kpl)
– Toimivat toiminnantarkastajien henkilökohtaisina varamiehinä

Arkistovastaava
– Koordinoi arkistointia killassa
– Huolehtii tarvittavien arkistoesineiden toimittamisesta Polyteekkarimuseoon ja/tai AYY:n arkistoon

Juomanlaskijat (6kpl)
– Ideoivat ja järjestävät killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa
– Vastaavat perinnejuoma Thunderin valmistuksesta ja vaalivat sen salaista reseptiä
– Huolehtivat osaltaan Prodekon isännänkaapista ja varastosta
– Järjestävät itsenäisesti vuosijuhlaviikon bileet
– Kuuluvat isännäntiimiin

ISOvastaava
– Vastaa killan ISOtoiminnasta yhdessä Fuksikapteenin kanssa
– Avustaa Fuksikapteenia killan fuksitoiminnassa
– Edustaa Prodekoa AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK)

Projektimörkö
– Järjestää Athenen, FK:n ja TiK:in kanssa SCI-tapahtumat yhdessä muiden SCI-kiltojen kanssa
– Auttaa muissa sektorittomissa tapahtumissa

Karvanoppasulttaani
– Arvioi killan vuosijuhlalahjaksi saadun auton ylläpidon järkevyyden
– Suunnittelee ja toteuttaa auton mahdollisen varausjärjestelmän
– Pitää huolta killan autosta
– Osallistuu Karvanopan järjestämiseen

TEK-yhdyshenkilö
– Pitää yhteyttä TEK:iin
– Tiedottaa kiltalaisille TEK:sta ja sen asioista
– Edustaa Prodekoa TEK-akatemiassa

Lukkarit (3 kpl)
– Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen
– Johtavat laulua kaikissa killan pöytäjuhlissa
– Valitsevat joukostaan Prodekon edustajan AYY:n Lukkaritoimikuntaan (Lutku)

Lukkarikisällit (3kpl)
– Auttavat lukkareita laulun johtamisessa killan pöytäjuhlissa
– Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen yhdessä lukkareiden kanssa

Jatkuvuustoimikunta (pj + 8 jäsentä)
– Ideoi ja auttaa hallitusta laajoissa projekteissa sekä toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä
– Tukee ja sparraa hallituslaisia henkilötasolla

 

Mediajaos

Webbitiimi
– Ylläpitävät ja kehittävät Prodeko.orgia killan sähköisiä palveluita
– Toimivat osaltaan killan tietotekniikkaguruina

Dokumentoijat (1-3 kpl)
– Vastaavat killan tapahtumien valokuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta

Prolekon toimituskunta

Päätoimittaja
– Päätoimittaa lehden
– Vastaa Prolekon toimituksesta
Taittaja
– Taittaa lehden
Toimittajat
– Kirjoittavat jokaiseen lehteen ja kehittävät kiinnostuksensa mukaisesti lehden journalistista suuntaa

 

Kiltisjaos

Punttisvastaava
– Vastaa kuntosalista, sen kehittämisestä ja sen kunnossapidosta

Kiltis MacGyver
– Pitää huolta kiltahuoneesta ja ideoi sen kehittämistä
– Huolehtii kiltahuoneen hankinnoista

Maitotyttö
– Huolehtii, että kiltahuoneella on maitoa, kahvia ja teetä yms.

Namusetä
– Vastaa killan ruokamyynnistä kiltiksellä

Biljardivastaava
– Vastaa killan biljarditapahtumien järjestämisestä
– Pitää huolta biljardipöydästä ja sen välineistöstä

 

Kulttuurijaos

Kulttuuripersoonat (2-3kpl)
– Suunnittelee ja järjestää killan kulttuuritapahtumia Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

Rokkikukko
– Vastaa bänditreenivuorojen järjestäminen sekä treenien puitteista ja sisällöstä huolehtiminen

 

Vuosijuhlatoimikunta

Diskonttaustirehtööri
- Vastaa vuosijuhlien järjestämisestä kokonaisuutena
– Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

Vuosijuhlatoimikunnan jäsenet
– Järjestävät vuosijuhlat

 

Yrityssuhdetiimi

Reimari
– Järjestää killan puolipitkiä yhdessä Excumestarin kanssa
– Vastaa killan bussikyydeistä ja järjestää Approreissut
– Järjestää killan approreissut ja vastaa approlippujen hankinnasta
– Kuuluu Prodekon yrityssuhdetiimiin

YS-toimihenkilöt (2-3 kpl)
– Auttavat Yrityssuhdevastaavaa killan yrityssuhteissa
– Vastaavat kesätyöillasta sekä kesätyöoppaasta
– Vastaavat killan rekrytointifoorumin ja Prodeko Jobs:n päivittämisestä

Venturekapitalisti
– Toimii Prodeko Ventures –yhdyshenkilönä
– Osallistuu Prodeko Venturesin juoksevien asioiden hoitamiseen

 

Ulkojaos

Jaoksen yleiset tehtävät:
– Järjestää englanninkielisiä kansainvälisiä tapahtumia killassa
– Edistää killan kansainvälisyyttä
– Auttaa ESTIEM-tapahtumien järjestämisessä
– Järjestää TIMESin ja Jr. Timesin
– Tiedottaa ESTIEMin tapahtumista jäsenistölle

Kv-vastaava:
– Tiedottaa killan kv-opiskelijoille killan tapahtumista
– Toivottaa kv-opiskelijat tervetulleiksi kiltaan
– Huolehtii kv-opiskelijoiden fuksikasvatuksesta
– Järjestää kv-ISOrekryn yhdessä ISOvastaavan kanssa
– Toimii kiltalaisten kv-ISOjen yhdyshenkilönä
– Edustaa Prodekoa AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK)

ESTIEM-vastaava:
– Tiedottaa kiltalaisia ESTIEM-tapahtumista
– Edustaa tarvittaessa LG Helsinkiä ESTIEM-tapahtumissa (CM ja Nordic ReCoM)

TIMES-vastaava:
– Järjestää TIMES-karsinnat
– Järjestää Jr. TIMES-kilpailun

Projektikoordinaattori:
– Järjestää LG Exchange- ja muita tapahtumia yhdessä Ulkoministerin kanssa
– Huolehtii kiltalaisten tiedottamisesta vaihto-opintojen suhteen

PR-vastaava:
– Huolehtii killan kansainvälisistä sosiaalisen median kanavista
– Huolehtii killan ESTIEM-kartasta
– Huolehtii killan kansainvälisyyden edistämisestä

Exchange Ambassador:
– Toimii ulkojaoksen ja kansainvälisten opiskelijoiden välisenä linkkinä
– Edustaa kansainvälisiä opiskelijoita ja ajaa heidän etuaan Prodekon ulkojaoksessa

 

Opintojaos

Abivastaava:
– Auttaa Opintovastaavaa abitapahtumien järjestämisessä
– Vastaa killan abimarkkinointimateriaalin ajantasaisuudesta
– Vastaa abinettisivujen prodeko.org abiosuuden sisällöntuottamisesta yhdessä Opintovastaavan kanssa

Pääainevastaavat (3 kpl)
– Pääainevastaavat toimivat yhteyshenkilönä oman pääaineensa opintoihin liittyvissä asioissa ja tukevat näin
ollen opintovastaavaa maisterivaiheen opintoihin liittyen.
– Avustavat Opintovastaavaa DI-vaiheen opintoihin liittyvässä edunvalvonnassa
– Valistavat kiltalaisia Aallon tuotantotalouden eri pääaineiden opintosisällöistä

Hallinnon opiskelijaedustajat (Halloped):
– Toteuttavat edunvalvontaa yhdessä Opintovastaavan kanssa