Toimarivirat

 

Toimihenkilöt

Toiminnantarkastajat
– Tarkastavat killan toiminnan

Varatoiminnantarkastajat
– Toimivat toiminnantarkastajien henkilökohtaisina varamiehinä

TEK-yhdyshenkilö
– Pitää yhteyttä TEK:iin
– Tiedottaa kiltalaisille TEK:sta ja sen asioista
– Edustaa Prodekoa TEK-akatemiassa

Jatkuvuustoimikunta
– Ideoi ja auttaa hallitusta laajoissa projekteissa sekä toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä
– Tukee ja sparraa hallituslaisia henkilötasolla

 

Tapahtumajaos

Juomanlaskijat
– Ideoivat ja järjestävät killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa
– Vastaavat perinnejuoma Thunderin valmistuksesta ja vaalivat sen salaista reseptiä
– Huolehtivat osaltaan Prodekon varastosta
– Järjestävät itsenäisesti vuosijuhlaviikon bileet
– Kuuluvat isännäntiimiin

Lukkarit
– Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen
– Johtavat laulua kaikissa killan pöytäjuhlissa
– Valitsevat joukostaan Prodekon edustajan AYY:n Lukkaritoimikuntaan (Lutku)

Lukkarikisällit
– Auttavat lukkareita laulun johtamisessa killan pöytäjuhlissa
– Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen yhdessä lukkareiden kanssa

Projektimörkö
– Järjestää SCI-tapahtumat yhdessä muiden SCI-kiltojen kanssa
– Auttaa muissa sektorittomissa tapahtumissa

 

Fuksijaos

ISOvastaava
– Vastaa killan ISOtoiminnasta yhdessä Fuksikapteenin kanssa
– Johtaa fuksijaosta yhdessä Fuksikapteenin kanssa
– Avustaa Fuksikapteenia killan fuksitoiminnassa
– Edustaa Prodekoa AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK)

VastuuISOt
– Koordinoivat fuksiryhmien toimintaa
– Vastaavat osaltaan fuksien perehdyttämisestä killan toimintaan ja teekkarikulttuuriin
– Vastaavat osaltaan fuksitapahtumien järjestämisestä, mm. varaslähtö, paikka X, fuksijäynä ja fuksintappo

 

Mediajaos

Webbitiimi
– Ylläpitävät ja kehittävät Prodeko.orgia ja killan sähköisiä palveluita
– Toimivat osaltaan killan tietotekniikkaguruina

Viestintävelho
– Suunnittelee ja kehittää killan kokonaisvaltaista viestintästrategiaa
– Osallistuu killan ulkoiseen viestintään, kuten sometukseen ja sisällöntuotantoon
– Kuuluu viestintätoimikuntaan

Dokumentoijat
– Vastaavat killan tapahtumien valokuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta
– Kuuluu viestintätoimikuntaan

Viestintätoimikunta
– Sisältää Viestintävelhot, Dokumentoijat, Abivastaavan ja ESTIEM-vastaavan
– Ideoi, suunnittelee ja toteuttaa killan viestintästrategiaa kukin keskittyen etusijassa omaan sektoriinsa mutta tukien muita toimikunnan jäseniä

Prolekon toimituskunta

Päätoimittaja
– Päätoimittaa lehden
– Vastaa Prolekon toimituksesta
Taittaja
– Taittaa lehden
Toimittajat
– Kirjoittavat jokaiseen lehteen ja kehittävät kiinnostuksensa mukaisesti lehden journalistista suuntaa

 

Kiltisjaos

Punttisvastaava
– Vastaa kuntosalista, sen kehittämisestä ja sen kunnossapidosta

Kiltis MacGyver
– Pitää huolta kiltahuoneesta ja ideoi sen kehittämistä
– Huolehtii kiltahuoneen hankinnoista

Maitotyttö
– Huolehtii, että kiltahuoneella on maitoa, kahvia ja teetä yms.

Namusetä
– Vastaa killan ruokamyynnistä kiltiksellä

Biljardivastaava
– Vastaa killan biljarditapahtumien järjestämisestä
– Pitää huolta biljardipöydästä ja sen välineistöstä

Historioitsija
– Koordinoi arkistointia killassa
– Huolehtii tarvittavien arkistoesineiden toimittamisesta Polyteekkarimuseoon ja/tai AYY:n arkistoon
– Laatii vuoden päätteeksi lyhyen kertomuksen vuoden merkittävimmistä tapahtumista ja käänteistä
– Sitoutuu pysymään yhteyshenkilönä kyseiseen vuoteen liittyvistä historiikkitiedusteluista

 

Kulttuurijaos

Kulttuuripersoonat
– Suunnittelee ja järjestää killan kulttuuritapahtumia Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

 

Seminaaritoimikunta

Seminaaritsaari:
– Vastaa seminaarin järjestämisestä kokonaisuutena
– Koordinoi yhteistyötä Alumnin hallituksesta valittavan Seminaarivastaavan sekä laitoksen yhteyshenkilön kanssa
– Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

Seminaaritoimikunnan jäsene:
– Järjestävät seminaarin yhdessä Seminaaritsaarin kanssa

 

Vuosijuhlatoimikunta

Diskonttaustirehtööri
– Vastaa vuosijuhlien järjestämisestä kokonaisuutena
– Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

Vuosijuhlatoimikunnan jäsenet
– Järjestävät vuosijuhlat

 

Yrityssuhdetiimi

Reimari
– Järjestää killan puolipitkiä yhdessä Excumestarin kanssa
– Vastaa killan bussikyydeistä ja järjestää Approreissut
– Järjestää killan approreissut ja vastaa approlippujen hankinnasta
– Kuuluu Prodekon yrityssuhdetiimiin

YS-toimihenkilöt
– Auttavat Yrityssuhdevastaavaa killan yrityssuhteissa
– Vastaavat kesätyöillasta sekä kesätyöoppaasta
– Vastaavat killan rekrytointifoorumin ja Prodeko Jobs:n päivittämisestä

 

Ulkojaos

Jaoksen yleiset tehtävät:
– Järjestää englanninkielisiä kansainvälisiä tapahtumia killassa
– Edistää killan kansainvälisyyttä
– Auttaa ESTIEM-tapahtumien järjestämisessä
– Järjestää TIMESin ja Jr. Timesin
– Tiedottaa ESTIEMin tapahtumista jäsenistölle

Kv-vastaava:
– Tiedottaa killan kv-opiskelijoille killan tapahtumista
– Toivottaa kv-opiskelijat tervetulleiksi kiltaan
– Huolehtii kv-opiskelijoiden fuksikasvatuksesta
– Järjestää kv-ISOrekryn yhdessä ISOvastaavan kanssa
– Toimii kiltalaisten kv-ISOjen yhdyshenkilönä
– Edustaa Prodekoa AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK)

ESTIEM-vastaava:
– Tiedottaa kiltalaisia ESTIEM-tapahtumista
– Edustaa tarvittaessa LG Helsinkiä ESTIEM-tapahtumissa (CM ja Nordic ReCoM)
– On yhteydessä ESTIEMin tiedotuksesta viestintätoimikunnan ja Athenen kanssa
– Kuuluu viestintätoimikuntaan

TIMES-vastaava:
– Järjestää TIMES-karsinnat
– Järjestää Jr. TIMES-kilpailun

Projektikoordinaattori:
– Järjestävät ESTIEM-tapahtumia yhdessä Ulkoministerin kanssa osana projektitiimiä
– Huolehtivat kiltalaisten tiedottamisesta vaihto-opintojen suhteen
– Vastaavat ESTIEM-tapahtumien tilannepäivityksien tekemisestä Ulkoministerille
– Huolehtivat killan ESTIEM-kartasta

Exchange Ambassador:
– Toimii ulkojaoksen ja kansainvälisten opiskelijoiden välisenä linkkinä
– Edustaa kansainvälisiä opiskelijoita ja ajaa heidän etuaan Prodekon ulkojaoksessa

 

Opintojaos

Abivastaava:
– Auttaa Opintovastaavaa abitapahtumien järjestämisessä
– Vastaa killan abimarkkinointimateriaalin ajantasaisuudesta
– Vastaa prodeko.org abiosuuden sisällöntuottamisesta yhdessä Opintovastaavan kanssa
– Vastaa abimarkkinoinnista yhdessä opintovastaavan kanssa
– Kuuluu viestintätoimikuntaan

Pääainevastaavat
– Pääainevastaavat toimivat yhteyshenkilönä oman pääaineensa opintoihin liittyvissä asioissa ja tukevat näin ollen opintovastaavaa maisterivaiheen opintoihin liittyen.
– Avustavat Opintovastaavaa DI-vaiheen opintoihin liittyvässä edunvalvonnassa
– Valistavat kiltalaisia Aallon tuotantotalouden eri pääaineiden opintosisällöistä

Hallinnon opiskelijaedustajat (Halloped, AYY valitsee):
– Halutessaan liitetään Prodekon opintojaokseen toimihenkilöiksi
– Toteuttavat edunvalvontaa yhdessä Opintovastaavan kanssa