Kesälukemista eli proffien kirjasuosituksia tutalaisille

Wappu tuli ja meni ja fuksit saivat lakit päähänsä jälleen kerran. Otaniemi hiljenee jälleen kesäksi, mutta tylsyyteen ei suinkaan tarvitse vaipua. Muutama tuotantotalouden laitoksen professori listasi kolme kirjaa, jotka ovat olleet heidän uransa kannalta innostavia, avartavia tai muuten merkityksellisiä. Mielenkiintoisia kirjavinkkejä perusteluineen siis luvassa! Ottakaa vinkit talteen ja kirja mukaan riippumattoon. Hauskaa kesää!

Mikko Jääskeläinen (Strategia)

Heath, Chip, and Heath, Dan: ”Made to Stick”

Well structured book about making an impact with a well crafted message, and given the topic, it makes its point very well.

Read if your job is going to be about understanding complex issues, and making them simple and understandable for others, that is, if you are going to be a leader and / or expert.

Richard Rumelt: ”Good Strategy Bad Strategy”

A good holistic perspective on strategy. While the focus is not really on how to do one, it sets a good goal for what a good strategy needs to be like. Also, a good illustration of how to make complex things – if not simple – then at least as simple as possible.

Douglas Hofstadter: Gödel, Escher, Bach: ”An Eternal Golden Braid”

If the two other books are about clarifying the focus, this is definitely not about that. This is a rich book about many things (incl. language, music, AI, cognition, and others) but mainly it’s an exploration to the nature of consciousness, through a highly witty and rewarding route. On top of the content, one of the most brilliant things in this book is the presentation, making complex things as simple as possible.

Henri Schildt (Strategia)

Richard Rorty: “Contigency, Irony, and Solidarity”

Tämä lempifilosofini kirja on selkokielinen johdatus postmodernin elämän problematiikkaan. Rorty jatkaa Nietzschen viitoittamalla tiellä pohtien maailmankuvaa auktoriteettien hylkäämisen jälkeen. Mitä jos hylkäämme ajatuksen kielen ja sanojen kyvystä kuvata maailmaa sellaisena kuin se on?  Entä jos yksilö luopuu perinteen määrittämistä arvoista ja tavoitteista sekä filosofian auktoriteetista kertoa miten pitäisi ajatella? Lopputulos on “kontingentti” maailma, jossa ongelmat ja asetelmat muuttuvat jos keksimme uuden tavan kuvata asiat. Postmodernissa maailmassa omakuvamme ei enää pohjaudu valmiisiin rooleihin jotka omaksumme. Sen sijaan etsimme merkityksellisyyttä luomalla identiteettimme omaelämänkerrallisten tarinoiden kautta. Moraaliset normit ovat meidän ja sosiaalisen ryhmämme valintamme. Koska tiedämme ettei ole mitään lopullista syytä miksi olemme päättäneet tehdä elämästämme sellaisen kuin se on, postmodernissa yhteiskunnassa maailmankuva ja omakuva on “ironinen”. Vastuu eettisyydestä siirtyy auktoriteeteiltä yksilölle, sillä etiikka (kuten Rortyn kannattama liberaali vasemmistolainen solidaarisuus) on lopulta poliittinen ja esteettinen valinta.

Clayton Christensen: “Innovator’s Dilemma”

Christensen on selkeästi yksi älykkäimpiä “populaariteosten” kirjoittajia. Innovator’s dilemma tarjoaa joukon selkeitä ja mielenkiintoisia selityksiä sille miksi isojen yritysten sisäiset ja ulkoiset verkostot estävät niitä investoimasta innovaatioihin ja kaupallistamasta niitä. Kirjassa on paljon kiinnostavia esimerkkejä ja se tuo hyvin esiin erilaiset poliittiset ja organisatoriset voimat jotka hankaloittavat yritysten muutosta. Kirja on myös laajasti tunnettu, joten sen lukeminen kuuluu lähes strategisen johtamisen yleissivistykseen.

Keith Stanovich: “Rationality and the Reflective Mind”

Olen viimevuosina kiinnostunut kognitiotieteestä ja tämä Stanovichin kirja toi minulle jopa enemmän ideoita ja näkökulmia kuin Kahnemanin populaarimpi ja huomattavasti menestyneempi “Thinking Fast, Thinking Slow”. Keith Stanovich aloitti uransa tutkimalla oppimista, mutta hän on myöhemmin kiinnostunut rationaalisuudesta. Kirjassa käsitellään aivojen toimintaa, järkeilyä, ajatteluvirheitä, ja älykkyyttä. Kirja pohjautuu osittain aiempiin tutkimusprojekteihin, joten se siirtyy hieman aiheesta toiseen, mutta kaikki aiheet ovat sinällään mielenkiintoisia johtamisen ja strategisen ajattelun kannalta. Pelkän perinteisen testeillä mitattavan älykkyyden (“fluid intelligence”) lisäksi rationaalisuus vaatii oikeanlaiset ajattelutavat (“thinking styles”), joihon kuuluu kyky kyseenalaistaa kysymyksenasettelu ja tunnistaa milloin pitää hankkia lisää tietoa. Vaikka perinteinen äly korreloi kriittisten ajattelukyvyn kanssa, korrelaatio on vain kohtalainen. Todella mielenkiintoista oli myös, että ongelmanratkaisukyky selittyy todella vahvasti kykyyn pitää asioita työmuistissa pitkiä aikoja. Tämä puolestaan on oikeastaan keskittymiskykyä, eli taitoa kohdistaa huomio täysin työmuistissa olevaan tietoon.

Matti Vartiainen (Työpsykologia ja johtaminen)

Nonaka, Ikujiro; Takeuchi, Hirotaka (1995): ”The knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation”

Klassikko, tietojohtamisen perusteos.

Hamel, Gary (2007): ”The future of management”

Hyvä kirja johtamisen muutoksen tarpeellisuudesta taylorismin valtakauden jälkeen

Hacker, Winfried; Sachse, Pierre (2014): ”Allgemeine Arbeitspsychologie. Psychische Regulation von Tätigkeiten.”

Vastaväittäjäni peruskirja toiminnan psyykkisestä säätelystä, jonka eri painokseen olen palannut toistuvasti.

Peter Kelly (Strategia)

Peter Kelly listasi kirjoja hieman enemmän kuin muut. Koko lista löytyy täältä.

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.