Kurssipalautetta proffille ja takaisin

Sähköpostissa jälleen ”Anna kurssipalautetta / Ge kursrespons / Give course feedback” lähettäjältä oodi-sender. Jaahas, taas pitäisi käydä ruksimassa oodissa asteikolla 1-5 kuinka kurssin järjestelyt toimivat ja vastasiko työmäärä kurssista saatavia noppia. Avoimeen palautteeseen annetaan kommentteja, jos muistetaan. Kurssin päättymisestähän on jo aikaa muutaman viikon verran. Lukeekohan näitä edes kukaan?

Välillä kurssipalautteen merkitys tuntuu kyseenalaiselta. Ainoa vastine on usein yksi ylimääräinen piste kurssiarvostelussa. Palaute on kuitenkin tärkeää, jotta opetuksen laatua voidaan arvioida ja kehittää. Palautteen keräämiseen ja käsittelyyn liittyviin ongelmiin on onneksi herätty ja kurssipalautteen keräämiseen kehitetty uusia keinoja.

Uusi kurssipalautejärjestelmä

Vanhan WebOodin palautejärjestelmän tilalle on rakennettu uusi palautejärjestelmä, jolla kerätään palautetta kurssin jälkeen. Uutta järjestelmää on pilotoitu muutamilla kursseilla viime vuonna ja nyt se otetaan käyttöön kaikissa tekniikan kouluissa. Palautteen antaminen on yksinkertaista. Saat kurssin jälkeen sähköpostiisi linkin palautelomakkeelle, jonka kysymyksiin voit käydä vastaamassa.

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto on linjannut, että palautteen kerääminen kursseilta on pakollista. Uutta on se, että opettajan tulee nykyään myös vastata palautteeseen. Vastapalautteen antaminen voi tapahtua käytännössä niin, että kurssin noppasivulla julkaistaan kooste palautteesta ja kerrotaan, minkälaisia muutoksia kurssille tehdään sen perusteella.  Palautteeseen voidaan vastata myös esimerkiksi luennon alussa suullisesti. Vastapalautteen antaminen pakottaa kurssihenkilökunnan todella pohtimaan saatua palautetta ja kehittämään kurssia parempaan suuntaan.

Palauteryhmät

Pelkkä kurssin jälkeinen palaute tuntuu usein turhalta, koska sillä ei pysty enää vaikuttamaan omaan kurssisuoritukseen. Ongelmaa korjaamaan on perustettu kurssin aikana toimivia palauteryhmiä, joihin kerätään muutama vapaaehtoinen opiskelija kurssilta. Palauteryhmä kokoontuu opettajan johdolla kahvikupposen ääreen keskustelemaan kurssin asioista jo kurssin aikana, jolloin huonoja käytäntöjä on mahdollista muuttaa heti, eikä vasta seuraavana vuonna.

Palauteryhmiä on tänä syksynä luvassa erityisesti uuden kandiohjelman kursseilla. Vapaaehtoiset kerätään niihin ensimmäisillä luennoilla, joten jos koet, että sinulla on sanasi sanottavana kurssijärjestelyistä, kannattaa rohkeasti lähteä mukaan. Aikaa kokoontumisiin ei kurssin aikana kulu ylenpalttisesti. Parempi sanoa mielipide kurssin aikana suoraan, kuin manata jälkikäteen huonosti suunniteltuja luentoja tai vaikeaselkoista materiaalia.

Palautetta voi toki antaa henkilökohtaisestikin ja rohkaisen kertomaan kurssihenkilökunnalle, jos jokin ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. On kaikille mukavampaa, kun sekä opiskelijat että opettajat viihtyvät kursseilla.

Olkaa aktiivisia ja vaikuttakaa!

Iloista syksyä toivottaen,

Opintovastaava Matilda

One Response to “Kurssipalautetta proffille ja takaisin”