Kaikki mitä haluat tuotantotalouden DI-uudistuksesta tietää

Tuotantotalouden maisteriohjelmien uudistusta ollaan työstetty koko vuoden ajan ja valmista pitäisi olla ensi vuoden syksynä, kun uudet ohjelmat starttaavat. Prodekolaisen näkökulmasta tärkeää on tietää mm. uudistuksen aikataulu, keneen kaikkiin uudistus vaikuttaa, pääaineet, kelpoiset opiskelijat ja tutkinnon rakenne. Pyrin tässä opintovastaavan blogipostauksessa avaamaan näitä aiheita parhaani mukaan. Maininnan arvoista on, että erityisiä uudistuksia on tehty mahdollisuuteen vaihtaa pääainetta kanditutkinnon jälkeen. Esimerkiksi Perustieteiden korkeakoulussa liikkuvuus eri ohjelmien välillä helpottuu merkittävästi.

Aikataulu

Lähtökohta koko uudistukselle on uusien ohjelmien alkamispäivä 1.8.2015, jolloin ensimmäiset opiskelijat otetaan niihin opiskelijoiksi (opinnot toki alkavat normaalisti syyskuussa). Vanhoissa ohjelmissa opiskelevien on valmistuttava 31.10.2016 mennessä. Kaikki, jotka eivät papereitaan saa ulos tuohon päivään mennessä, siirtyvät automaattisesti uuteen ohjelmaan. Siirtymästä ei kannata olla kovin huolissaan, sillä uusi tutkinto on rakenteeltaan vanhaa väljempi ja suoritetut opinnot saa mitä luultavimmin siirrettyä uusiin kehyksiin ilman sen suurempia kikkailuja.

Uudistus itsessään etenee niin, että tänä syksynä päätetään tutkintovaatimukset eli tutkinnon tavoitteet, pääaineet ja sivuaineet. Kurssit ja niiden sisällöt tarkennetaan keväällä 2015. Luku- ja tenttijärjestykset sekä mallilukujärjestykset julkaistaan Intossa kesäkuun loppuun mennessä.

Pääaineet ja tutkinnon rakenne

Tutan pääainevalikoima jatkaa kolmella tutulla kärjellä: strategia, operaatiot ja ihmiset. Uudet pääaineet ovat nimeltään Strategy and venturing, Operations and service management ja Leadership and knowledge management. Lisäksi on SCI:n ja BIZ:in yhteinen hakukohde Strategy ja erillinen yhteisohjelma IDBM.

120 opintopisteen tutkinto jakaantuu 45 op:n pääaineeseen, 20 op:n sivuaineeseen ja 25 nopan vapaavalintaisiin opintoihin. Diplomityö on 30 opintopistettä kuten nykyisessäkin ohjelmassa.

Kuka ohjelmassa saa opiskella?

Luonnollisesti teknistieteellisestä kandidaattiohjelmasta tuotantotalouden pääaineesta valmistuvat tekniikan kandidaatit saavat suoran osallistumisoikeuden tuotantotalouden maisteriohjelmaan. Opintosuunnan vaihtamista kanditutkinnon jälkeen on haluttu uudessa tutkinnossa helpottaa, joten myös muilla kuin tutakandeilla on mahdollisuus päästä maisteriohjelmiemme opiskelijoiksi (pätee myös toisin päin). Uutta on, että teknistieteellisestä kandidaattiohjelmasta tuotantotalous sivuaineenaan valmistuvat voivat päästä suoraan tuotantotalouden maisteriohjelmaan, jos heillä on kandidaatin tutkinnon keskiarvo 3.8. Opinnot maisteriohjelmassa voi aloittaa, kun opintopisteitä on kertynyt 150. Kaikkien muiden reitti tutan maisteriopintoihin kulkee edelleen toisen vaiheen valinnan kautta.

Kandi tutalta ja maisteri matikalta – pääaineen vaihtaminen onnistuu!

Jos kandidaatintutkinnon suoritettuasi huomaat, että tuta ei olekaan sitä mitä haluat, vaan mielesi tekisi lukea esimerkiksi sivuainetta enemmän, on maisteriohjelman vaihtaminen myös tutalta pois mahdollista tietyin ehdoin. Helpoimmin se tapahtuu, jos sivuaine on SCI:n sisältä. Muihin korkeakouluihin vaihtaminen onnistuu edelleen toisen vaiheen valinnan kautta.

Teknistieteellisestä kandidaattiohjelmista valimistuvat tutakandit voivat valita maisterivaiheeseen luonnollisesti ”Industrial Engineering and Management” –ohjelman, mutta myös ”Mathematics and Operations Research” –ohjelman ilman mitään kynnysehtoja. Lisäksi jos tutalaisen kandivaiheen sivuaine on ollut SCI:n alainen, voi olla mahdollista päästä opiskelemaan sitä vastaavaan maisteriohjelmaan ilman osallistumista toisen vaiheen hakuun. Alla on listattuna SCI:n maisteriohjelmat ja ehdot, joilla sivuaineopiskelija pääsee niihin opiskelemaan.

Master’s Degree Programme in Engineering Physics

Suorittamalla teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa kandidaatin tutkintoon joko teknillisen fysiikan tai energiatieteiden sivuaineen. Ei kiintiöitä tai opintomenestysrajoja. Jatkuva haku.

Master’s Degree Programme in Mathematics and Operations Research

Kaikki teknistieteellisestä kandidaattiohjelmasta valmistuvat tekniikan kandidaatit pääsevät suoraan ohjelmaan ilman kriteereitä.

Master’s Degree Programme in Industrial Engineering and Management

Suorittamalla teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa kandidaatin tutkintoon tuotantotalouden sivuaineen. Informaatioverkostojen pääaineopiskelijalla vastaavat esitiedot sisältyvät pääaineeseen. Siirtyminen edellyttää, että tekniikan kandidaatin tutkinto pitää suorittaa 3.8 keskiarvolla. Jos tutkinnon keskiarvovaatimus täyttyy, opiskelija voi siirtyä. Opinnot voi aloittaa ohjelmassa kun 150 opintopistettä on suoritettu, mutta ehdollisesti.

Master’s Degree Programme in Information Networks

Suorittamalla teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa kandidaatin tutkintoon informaatioverkostojen sivuaineen tai vastaavat tiedot. Siirtyminen edellyttää, että tekniikan kandidaatin tutkinto pitää suorittaa 3.8 keskiarvolla. Jos keskiarvovaatimus täyttyy, opiskelija voi siirtyä. Opinnot voi aloittaa ohjelmassa kun 150 opintopistettä on suoritettu, mutta ehdollisesti.

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (yhteisohjelma ELEC, SCI)

Suorittamalla teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa kandidaatin tietotekniikan sivuaineen. Ei kiintiöitä tai opintomenestysrajoja. Jatkuva haku, paitsi Game Design Production –pääaine, johon erillinen haku.

Master’s Degree Programme in Life Science Technologies (SCI, CHEM, ELEC)

Suorittamalla teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa kandidaatin tutkintoon bioinformaatioteknologian sivuaineen. Ei kiintiöitä tai opintomenestysrajoja. Jatkuva haku.

Lähde: Perustieteiden akateemisen komitean kokous 20.5.2014, liite 24a, s. 2-3.

Vielä epäselvyyksiä?

Lisätietoa ja vastauksia epäselvyyksiin voi ammentaa tutkintouudistuksen Into-sivulta. Kaiken kaikkiaan uudistus etenee hyvällä vauhdilla, eikä aikaakaan kun upouudet kurssit pyörähtävät käyntiin. Uusia pääaineita on valmisteltu huolella, joten ainakin minä odotan innolla uudistuksen tuloksia!

Lokakuuterkuin,

Matilda

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.