Mikko Jääskeläisestä uusi tuotantotalouden koulutusohjelman johtaja

Perustieteiden korkeakoulussa ja tuotantotalouden koulutusohjelmassa on viimeaikoina tapahtunut monia nimitysuutisia. Eero Eloranta siirtyi Aallon opetuksesta vastaavaksi vararehtoriksi 1.10.2014 alkaen. Hänen tilalleen tuotantotalouden koulutusohjelman johtajaksi on nimitetty apulaisprofessori Mikko Jääskeläinen, joka tulee siis käytännössä johtamaan tuotantotalouden maisteriohjelmia. Teknistieteellisen kandidaattiohjelman johtajana aloittaa professori Mikko Alava. Perustieteiden korkeakoulun opetuksesta ja tutkimusinfrastruktuurista vastaavaksi varadekaaniksi Eero Elorannan tilalle nimitettiin professori Jouko Lampinen.

Lisätietoa: inside

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.