Miten Aallon YT-neuvottelut vaikuttavat meihin?

YT-neuvotteluiden vaikutukset tutalla

Aallon YT-neuvottelut ovat iskeneet varsin voimakkaasti tuotantotalouden laitokselle ja tällä tulee olemaan vaikutuksia opetukseen huomattavasti pitkällä aikavälillä. Tuotantotalouden laitoksella on vähennetty henkilöstöä etenkin ihmisten ja tiedon johtamisen osalta. Vähennykset tulevat vaikuttamaan etenkin maisterivaiheen opintoihin ja tuotantotalouden maisteritason kurssitarjonta tuleekin pienentymään seuraavan lukuvuoden jälkeen etenkin leadership and knowledge management pääaineessa. Puhetta on ollut myös, että kyseinen pääaine lopetettaisiin kokonaan. Tämä on todella harmillista, sillä alumnimme painottavat jatkuvasti johtamis- ja ihmistaitojen tärkeyttä työelämässä.

Kandivaiheessa meillä leikkaukset eivät juurikaan näy, opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaan. Ensi lukukaudella myös maisterivaiheen kurssit tullaan järjestämään opetussuunnitelman mukaisesti ja suuremmat muutokset pääaineiden kursseihin on odotettavissa vasta lukuvuodelle 2017-2018.

YT-neuvotteluiden vaikutukset muualla SCI:ssä ja muualla Aallossa

Tietotekniikassa irtisanomiset ovat iskeneet varsin voimakkaasti kandi- ja maisterivaiheen käyttöliittymäopetukseen, eikä vielä ole tarkkaan tiedossa miten opetus tullaan jatkossa järjestämään. Muutenkin tietotekniikassa leikkaukset ovat osuneet enemmän kandivaiheen opetukseen kuin meillä ja kursseilla tulee olemaan jonkin verran opettajavaihtuvuutta.

Informaatioverkostoilla on todella tukala tilanne, sillä heiltä on irtisanottu eräs todella keskeinen kandivaiheen opettaja. Tämän lisäksi sekä tietotekniikan käyttöliittymäopetus että tuotantotalouden ihmis- ja tietojohtamisen kurssikokonaisuudet vaikuttavat todella paljon informaatioverkostojen opetukseen.

Teknillisessä fysiikassa ja matematiikassa ei ole tiedossa juurikaan vaikutuksia jotka näkyisivät opiskelijoille. Tähän syynä on mm. se, että tefyllä on monia kursseja joilla professorit opettavat ja YT-neuvottelut eivät koskeneet professoreita.

Muuten Aaltotasolla irtisanomiset ovat vaikuttaneet eri korkeakouluissa ja eri linjoissa opetukseen varsin vaihtelevasti. Esimerkiksi BIZ:istä ei ole irtisanottu opetushenkilökuntaa laisinkaan.

+1

Aallon kielikeskus luopuu opettajan eläköitymisen yhteydessä japanin opetuksesta yliopistossamme, mutta tämä ei johdu YT-neuvotteluissa vaan tämä on ollut tiedossa jo pitkään. Lyhyen ajan ratkaisuna opiskelijat voivat ilmeisesti hakea Helsingin yliopistosta JOO-opinto-oikeutta japanin kursseille, mutta tästä ei ole vielä tietoa miten tämä tullaan järjestämään käytännössä.

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.