Sensuroimatonta tietoa sivuaineista

Tässä vaiheessa vuotta fuksit ja vanhemmatkin saattavat miettiä sivuainevalintaansa ja tällä viikolla 10.3. Päärakennuksella järjestetäänkin sivuainemessut (lisätietoja: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=19832391)! Tässä on myös Aalon sivuaineopas. Muistakaa että tutalaisen on luettava sivuaineenaan teknillistä ainetta sekä kandi- että maisterivaiheessa.

Tässä postauksessa kuitenkin tutalaiset puhuvat tutalaisille sensuroimattomasti omista sivuaineistaan. Tätä haastattelua varten tavoitin seitsemää eri sivuainetta lukevaa tutalaista mutta muistakaa että nämä eivät suinkaan ole ainoita mahdollisia sivuaineita!

Sivuaine: Teollinen prosessitekniikka

Miksi valitsit tämän sivuaineen?

Nappasin kyseisen sivuaineen koska sitä oppaassa nimenomasesti tutalaisille suositeltiin.

Sivuaineen parhaat puolet:

Parhaina puolina koulu- ja osaamisnäkökulmasta ennen kaikkea konkretia: tuolla oppinu niitä juttuja, mitä tutan nykysisällön lisäksi oletin tutaan muutenkin kuuluvan. Siis tehdassuunnittelua, erilaisia prosesseja, raaka-aineista uutta. Musta tutalaisen kuuluisi tietää pääpiirteissään miten valmistusprosessit pelittää, ja sitä oppii: miten tehdään paperia, entä paperia, miten talvivaaran tyyliset laitokset toimii. Ei liian syvällistä tietoa vaan nimenomaan sillä tasolla, minkä pitäisi kuulua tutalaisen yleissivistykseen. Toiselta kannalta paras puoli sosiaalisuus: tosi paljon ryhmäjuttuja, ja ryhmät jaettu usein kurssin puolesta valmiiksi eli ei tarttenu jännätä löytääkö kavereita, ja pt:läiset on pirun hyvää porukkaa, päässy oikeesti messii jengii.

Kuinka haastavia kurssit ovat, ja minkälaisia opiskelumenetelmiä niillä käytetään?

Kurssien taso on vaihellu aika paljon. Fuksien kurssit kevyitä ja mielenkiintosia, myöhemmät taas työläämpiä yllättävää kyllä. Hajonta tutakursseja isompaa mutta keskiarvona aika sama. Ei isoja tenttejä. Sivuainetta leimaa opiskelumenetelmien laajuus: on ollu välikokeita, pienempiä ryhmätöitä, isompia ryhmätöitä. Kaikilla kursseilla luentoja, mutta läsnäolopakkoa ei ole. Nettitehtäviä, posteri tehtiin, suullisia esityksiä pikku ryhmässä. Tosi kivaa pikkutekemistä, ja arvostelu aika löysää. Ja labroja on joillain kursseilla myös! Mutta ne aika paljon mielenkiintoisempia kuin perus fyssan labrat.

Mitä kursseja erityisesti suosittelisit?

Kursseista teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit ihan 5/5. Ei kovin rankka, mutta sisältö tutalaisen kannalta tosi nättiä: ympäristöllisiä ja eettisiä juttuja teollisuustuotannolle, laitossuunnittelun perusteita, tuotannon matemaattista mallintamista, eri tuotantoprosesseista yleissivistävää tietoa (sellu, bio, metallit…) pari kivaa suullista esitystä, ei oppikirjaa ja välikokeissakin ryhmässä tehtäviä kysymyksiä. Tän kurssin jatkokurssi yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit oli kans todella mielenkiintonen, tosin myös työläs. Tulevaisuuden materiaalit on kaikille 3d-printtauksesta ja sen tyylisistä jutuista kiinnostuneille todella hyvä. Kevätpuolella virtaukset ja reaktorit hyvä.

Suosittelisitko tätä sivuainetta muille tutalaisille?

Suosittelen.

Sivuaine: Systis

Miksi valitsit tämän sivuaineen?

Halusin jotain matemaattista ja analyyttistä ja systistä siistimpää ja/tai omaperäisempää vaihtoehtoa en löytänyt. Harkitsin aluksi Computation and Modelling in Engineering-nimistä sivuainetta, jossa oli osa systistä, mutta sen muuten CAD-painotteinen sisältö epäilytti. Lopulta valinta olikin TIK:in ja Systiksen välillä, joista päädyin jälkimmäiseen, koska ajattelin ettei minusta kuitenkaan tule tarpeeksi hyvää koodaajaa (tosin maisterivaiheessa olen harkitsemassa että ottaisin TIK:in kun koodauksen edes jonkinlainen osaaminen houkuttaa)

Sivuaineen parhaat puolet:

Sen analyyttisyys ja oppi esimerkiksi juuri Matlabin käyttöä. Systeemianalyysilaboratiorion kansantalouspeli on Yrityspeli 2.0:na myös erittäin hauska ja opettavainen.

Kuinka haastavia kurssit ovat, ja minkälaisia opiskelumenetelmiä niillä käytetään?

Kurssit vaativat aktiivista osallistumista ja ovatkin haastavia tenttiin pänttäykseen tottuneelle lukijalla, sillä kokeet ovat vaikeita jolloin laskuharjoituksista kaivatuille pisteille tulee tarvetta. Alueet eivät kuitenkaan ole mahdottomia, vaan kohtuullisella koko kurssin kestävällä opiskelupanoksella kyllä oppii tärkeimmät asiat ja pääsee suht todennäköisesti ainakin kolmosen ja nelosen arvosanoihin.
Opiskelumenetelminä tosiaan toimii pääosin luennot ja laskuharjoitukset, joissa tehtävät tehtävät palautetaan ja arvostellaan seuraavalla kerralla.

Suosittelisitko tätä sivuainetta muille tutalaisille?

Suosittelen niille, jotka pitävät analyyttisyydestä, Matlabista, Excelistä ja päätöksentekomalleista yms. ja jotka ainakin jossain määrin sietävät matematiikkaa. Systikseen kyllä saa hajotettua päänsä, jos ei matikan perusasiat ole kunnossa eikä niitä ole motivaatiota opetella/muisteilla

Mitä kursseja erityisesti suosittelisit?

Sovelletun matematiikan tietokonetyöt on jokaiselle tutalaiselle hyödyllinen oppi MatLabiin, Mathematicaan, Exceliin sun muihin. Samoin Optimoinnin perusteissa opetellaan etenkin konsultti-, rahoitus- ja muilla aloilla käytettäviä malleja. Systeemianalyysilaboratorion Kansantalouspeli on kanssa hauska, mutta vastaavanlaisen pelin voi kokea myös Tutan omassa Yrityspelissä.

Sivuaine: Bioinformaatioteknologia

Miksi valitsit tämän sivuaineen?

Kyllästyin fuksivuonna fysiikkaan ja matematiikkaan, enkä halunnut koodausta, niin päädyin sitten tähän.

Sivuaineen parhaat puolet:

Edellä mainitut osa-alueet eivät juurikaan mene pois lukiosta tutulta tasolta. Lisäksi kurssit antaa mielenkiintoista tietoa ympärilä tapahtuvista biologisista ilmiöistä ja ihmiskehon toiminnasta. Lisäksi kyseessä on tulevaisuuden ala.

Kuinka haastavia kurssit ovat, ja minkälaisia opiskelumenetelmiä niillä käytetään?

Sekä vaikeus että menetelmät vaihtelevat todella paljon. Jotkut kurssit koostuvat perus laskareista ja välikokeista, toiset sisältävät tiukkoja luentoja, raakaa ulkoaopettelua ja erillisiä esseitä.

Suosittelisitko tätä sivuainetta muille tutalaisille?

Jos mielenkiintoa aiheeseen löytyy niin ehdottomasti. Myös edellä mainitsemani fysiikan, matematiikan ja ohjelmoinnin vaikeimpien kurssien välttely toimii hyvin.

Mitä kursseja erityisesti suosittelisit?

Fysiologia mielenkiintoisen aiheensa vuoksi, Datasta tietoon, koska se antaa hyödyllistä oppia ja Bioelectric Phenomena, koska se on varmaan koko Aallon helpoimmat 5 noppaa.

Sivuaine: Kone- ja Rakennustekniikka (tuotekehitysvivahtein)

Miksi valitsit tämän sivuaineen?

Minua kiinnostaa tuotekehitys suunnitteluasteelta tuotantoon ja siitä aina myyntiin ja markkinointiin asti. Koin, että tämä parhaiten tukee tuotantotalouden opintoja tässä. Lisäksi se kiinnosti eniten vaihtoehdoista.

Sivuaineen parhaat puolet:

Keskiössä fyysiset tuotteet ja materiaalit. Konkreettista, materiaalista insinööritiedettä jossa teoria on pääasiassa kokeellista. Kaikkea sitä, mitä teknillisiltä opinnoilta odotin jota tuta ei tarjoa

Kuinka haastavia kurssit ovat, ja minkälaisia opiskelumenetelmiä niillä käytetään?

Erilaiset ryhmätyöt ovat täälläkin keskiössä. Ryhmätyöt ovat melko samantyylisiä kuin tutalla, eli kaikkea ei tarvitse tukea laskennallisella datalla, vaan luovuudesta ja omin sanoin perustelusta palkitaan. Projekteissa aiheena mm. tehtaan kokoonpanoaseman optimointi tai Case-tehtävä, jossa suunnitellaan tuote ongelmaan x.

Suosittelisitko tätä sivuainetta muille tutalaisille?

Ehdottomasti suosittelen, ryhmätöissä tuotantotalouden taidoista on paljon etua ja saa hyvää näkökulmaa konkreettisten fyysisten tuotteiden valmistusprosesseihin yksityiskohtaisesti, materiaalien valintaa myöten.

Mitä kursseja erityisesti suosittelisit?

Sivuaineen ulkopuolelta koneelta olen suorittanut Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä, jossa tutustutaan erilaisiin CAD-ohjelmistoihin. Jos kiinnostaa siis 3d-mallintaminen ja tietokoneella työpiirrustusten teko niin tämä oli kiva kurssi jota pystyi tekemään omalla ajalla hyvin. Pääaineen pakolliset kurssit ovat myös todella mielenkiintoisia, vaikka Powerpointin käyttö onkin luennoitsijoilla silloin tällöin hieman hakusessa.

Sivuaine: Energiatieteet

Miksi valitsit tämän sivuaineen?

Valitsin energiatieteet sivuaineeksi, koska se vaikutti yleisesti ottaen mielenkiintoiselta aiheelta, joka on varmasti olennainen osa yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa. Valinta tapahtui oikeastaan poissulkutaktiikalla, mikään muu vaihtoehto ei tuntunut samalla tavalla kiinnostavalta.

Kuinka haastavia kurssit ovat, ja minkälaisia opiskelumenetelmiä niillä käytetään?

Kurssit ovat etenkin tuotantotalouden pääainekursseihin verrattuna hyvin hallittavia työmäärän ja haastavuuden osalta. Mututuntumalla sanoisin prodekolaisten pärjäävän kursseilla erittäin hyvin myös pääaineopiskelijoihin verrattuna. Kurssit vaihtelevat suuresti sisällön ja toteutusmenetelmien osalta. Ydinenergiatekniikan suoritin itseopiskelupakettina, Sovelletun matematiikan tietokonetyöt sai hyväksytysti tehtyä viikkoharjoituksilla, Termodynamiikka meni likimain kuten fuksifysiikan kurssit ja kahdessa energiantuotantoon liittyvässä kurssissa oli tuttuja elementtejä, kuten viikkoharjoituksia, tenttiä ja ryhmätyötä, ei kuitenkaan kaikkia yhdellä kurssilla. Vaihtelua ja joustavuutta siis on!

Sivuaineen parhaat puolet:

Ehdottomasti! Kiinnostavia aiheita ja melko kevyitä 5 nopan paketteja sisältäen mm. opiskelujeni ainoan ”vain luennot ja tentti kalvojen pohjalta” -kurssin. Energiatieteet ovat sen verran yleistä (lue: ei-teknistä) sisältöä, että ne linkittyvät mukavasti moneen muuhun tutalla sivuttuun teemaan ja esimerkiksi yrityksen ja kansainväliseen talouteen. Jouduin esimerkiksi pari kertaa diskonttaamaan!

Mitä kursseja erityisesti suosittelisit?

Riippuu paljon, mitä hakee, mutta itselleni oli hyvä, että Sovelletun matematiikan tietokonetöissä oppi mukavasti esimerkiksi Matlabin perusteet. Lisäksi Fundamentals of New Energy Sources -kurssilla pääsi yhdistämään tutatietoja energia-aiheisiin ja oppimaan vähän eksaktimmin asioista, soviteltiin esimerkiksi Excelin avulla tuulivoiman leviämiseen liittyvää dataa oppimiskäyrämalliin.

Sivuaine: Tietotekniikka

Miksi valitsit tämän sivuaineen?

Ohjelmointi 1 meni fuksisyksyn vauhdissa vähän laput silmillä, ja muistin vasta vähän myöhemmin töissä VBA:ta koodatessa että se on oikeasti hauskaa ja samalla analyyttisesti haastavaa puuhaa. Toisaalta taas nykyään niin moni asia pyörii softan varassa, että tuntui oudolta ettei ymmärrä asiasta sen enempää. Sivuaineena TIK on myös konkreettinen, ja kursseilla aidosti oppii asioita.

Sivuaineen parhaat puolet:

Koodaus on hauskaa ja haastavaa. Kurssit ovat mielenkiintosia, hyvin järkättyjä ja niistä jää paljon käteen. Jos hommasta innostuu tosissaan, niin (hyvistä) koodareista on pulaa joka nurkalla.

Kuinka haastavia kurssit ovat, ja minkälaisia opiskelumenetelmiä niillä käytetään?

Haastavuustasolta sivuaine ei varmastikaan ole ainakaan kandivaiheen sivuaineiden pahimmasta päästä, kurssit vaikeutuvat sopivaa tahtia osaamisen kanssa. Kurssit on kuitenkin suunniteltu niin, että töitä täytyy tehdä jatkuvasti jos haluaa hyvän arvosanan, mikä estää tehokkaasti pelkkää oksennusopiskelua vitosten toivossa. Viikottaisia tehtäviä on ollut käytännössä joka kurssilla tähän asti, ja usein niitä voi tehdä myös pareittain. Useimmissa kursseissa on kevyt tentti ja muutamassa kurssissa on myös tiimeissä tehtävä projekti. Tunteja kertyy oikeasti suunnilleen noppien mukainen määrä, mutta ehkä sen takia oman kehittymisenkin huomaa jo kurssitasolla.

Suosittelisitko tätä sivuainetta muille tutalaisille?

Jos haluaa oikeasti oppia täällä jotain hyödyllistä niin ehdottomasti. TIKissä ei oikein löydy oikotietä onneen kurssien suorittamisessa, joten minimieffortilla sivuainetta kasaavan kannattaa kokeilla jotain muuta.

Mitä kursseja erityisesti suosittelisit?

The more the merrier, kaikki jotka oon käynyt/joita oon käymässä on ollu loistavia!
Koodaustreeni: Ohjelmointi 2, Tietorakenteet ja Algoritmit, Web-Software Development
Yleinen ymmärrys IT:stä: Information Security (hajottava tentti mut kiinnostavin aihe!), Software Engineering

Sivuaine: Matematiikka

Miksi valitsit tämän sivuaineen?

On vähän harmi sinänsä että, tutalaisten keskuudessa matematiikka on aliarvostettua, koska itse asiassa matematiikka on monipuolinen ja mielenkiinotoinen ala, jossa pääsee haastamaan omaa päättelykykyä. Kunnon aivotreeni tekee hyvää aina silloin tällöin, joten miksi siis jättää tieteiden kuningatar ilman huomiota. Valitsinkin matematiikan sivuaineekseni, sillä olen yksinkertaisesti kiinnostunut siitä. Ja voin sanoa, että matemaattisista kyvyistä ei koskaan ole ainakaan haittaa.

Sivuaineen parhaat puolet:

Matematiikan kurssivalikoima on laaja, josta sivuainekokonaisuuden pääsee räätälöimään itse sivuaineen vastuuprofessorin avustuksella. Kurssien joukosta löytyy useampia aihepiirejä. Kaiken kaikkiaan matematiikka sopii hyvin loogista päättelyä arvostaville opiskelijoille. Muutenkaan matematiikan opiskelu ei itse asiassa ole kovinkaan raskasta, vaan hyviä tuloksia saadaan aikaan jo sillä, että työstää jatkuvasti aihetta pieni pala kerrallaan.

Kuinka haastavia kurssit ovat, ja minkälaisia opiskelumenetelmiä niillä käytetään?

Matematiikkaa ei ole millään tavalla erityisen vaikeaa opiskella. Kursseista selviää helposti, kun tekee työtä jatkuvasti vähän kerrallaan ja kun keskittyy näkemään olennaiset jutut. Itse kurssien toteutus taas ei hirmuisesti poikkea tavallisista peruskursseista.

Suosittelisitko tätä sivuainetta muille tutalaisille?

Jos kiinnostaa, niin mikä ettei.

Mitä kursseja erityisesti suosittelisit?

Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt -kurssin sisältöön saattaa törmätä hyvinkin, mikäli sattuu lukemaan matemaattista rahoitusta tai ekonometriaa vähän pidemmälle. Mikäli taas esimerkiksi muut luonnontieteet kiinnostavat, Differentiaali- ja Integraalilaskenta 3 tarjoaa monia työkaluja esimerkiksi fysiikan saralle. Lisäksi Fourier-analyysi osoittautui varsin mielenkiintoiseksi tapaukseksi. Ihan oikeasti se ei ole niin vaikea kurssi!

Tutalainen voi lukea kandivaiheessaan myös seuraavia sivuaineita edellisten lisäksi:

Insinööritieteiden älykkäät järjestelmät, Computation and modelling in engineering, Teknillinen fysiikka, Energia- ja ympäristötekniikka, Automaatio- ja systeemitekniikka, Elektroniikka ja sähkötekniikka, Informaatiotekniikka ja Kemia.

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.