Tenttiohjesäännön päivitys

Hei kilta!

Nyt vuoden viimeisellä tenttiviikolla lienee hyvä hetki tiedottaa teille, että Aallon tenttiohjesääntö muuttuu EDIT: 1.8.2017.

Tässä hieman poimintoja uudesta tenttiohjesäännöstä:

Kurssi-ilmoittautuminen on samalla ilmoittautuminen välikokeisiin ja kurssin yhteydessä järjestettävään tenttiin (Merit edit: eli ensimmäiseen opetuksen jälkeiseen tenttiin). Muihin kuin opiskelijan kurssi-ilmoittautumiseen sisältyviin tentteihin tulee ilmoittautua erikseen.”

“Jos kurssin tutkintovaatimuksiin sisältyy tentti, sen suoritusmahdollisuus on järjestettävä ainakin kahdesti vuodessa. Nämä tentit ilmoitetaan korkeakoulun tenttijärjestyksessä. Lisäksi opettaja voi järjestää tentin suoritusmahdollisuuksia muulloinkin.”

“Ilmoittautumisajan päätyttyä tenttiin osallistumista ei voi peruuttaa, mutta sairastumisesta tai muusta esteestä osallistua tulee ilmoittaa tentin järjestäjälle viipymättä.”

Jos tentin kesto on yli 60 minuuttia, tenttiin voi saapua 30 minuutin kuluessa nimellisestä alkamisajasta6 . Tentistä saa poistua valvojien annettua luvan, aikaisintaan 35 minuutin kuluttua tentin nimellisestä alkamisesta.

“Tenteissä käytetään valvojan jakamia vastauspapereita. Kaikki jaetut vastauspaperit on palautettava tentin loppuessa. Kysymyspaperit on palautettava pyydettäessä. Vastauspapereiden palauttamatta jättäminen voidaan tulkita tenttivilpiksi.”

“Tenttitilaisuuksien järjestämisessä huomioidaan yleisesti myös esteettömyys. Vammaisuuden tai terveydellisen esteen vuoksi erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on otettava yhteyttä tentin järjestäjään ilmoittautumisajan puitteissa. Erityisjärjestelyt tulee toteuttaa siten, että opiskelijan arkaluonteisten tietojen käsittely minimoidaan.”

Kuten aikaisemminkin, tentteihin pitää ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Aallon nykyiden yleisen tenttiohjesäännön ja SCI:n version voi käydä lukemassa täällä. Uusi tenttiohjesääntö päivittynee sinne viimeistään alkuvuodesta.

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.