Opinnot

Usein kysyttyä opinnoista

Voinko rakentaa/tahdittaa/suunnitella opintoni näin? Mikä sivuaine minun kannattaa ottaa? Saanko hyväksiluettua tämän vaihdossa käymäni kurssin? Entä käykö tämä kandiaiheeksi?

Kaikissa näissä kysymyksissä pääaineen suunnittelijat Tiina ja Tarja auttavat mielellään prodeko.org/fi/opinnot/keneen-<wbr></wbr>otan-yhteytta/.

 

Miten saan työharjoittelusta opintopisteitä?

Teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa tutkintoon voi sisällyttää 1–10 opintopistettä harjoittelua. Tutkintoon hyväksyttävän harjoittelun tulee liittyä ohjelman opintoihin ja sen tulee olla suoritettu opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Harjoittelun tavoitteena on kehittää ja syventää opinnoissa saatuja tietoja ja taitoja sekä perehdyttää harjoittelija työympäristöön. Lisätietoa harjoittelusta löytyy harjoittelun MyCourses -sivuilta, jota kautta voi myös palauttaa sekä kotimaan harjoittelun (SCI.harj) että kansainvälisen harjoittelun (SCI.khar) harjoitteluraportit. Pääsääntöisesti yliopistossa suoritettuja työtehtäviä, luottamustehtäviä ja opiskelijan omia projekteja ei hyväksilueta harjoitteluksi.
 
Miten saan dekaanin kannustusstipendin?

Löydät ohjeet kannustusstipendin saamiseen täältä.
 
Haluan hyväksilukea opintoja, mitä teen?

Muualla suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksilukemisesta osaksi tutkintoasi löydät tietoa Opiskelijan oppaasta.  Hyväksilukeminen voi olla tutkintoosi kuuluvien opintojaksojen korvaamista tai soveltuvien opintojen sisällyttämistä osaksi tutkintoa.

 
Käykö vaihtoehto x tekniseksi sivuaineeksi?

Seuraavien linkkien alle on listattu sopivat sivuaineet.
Kandivaiheen tekniset sivuaineet 
Maisterivaiheen tekniset sivuaineet