Fuksipisteet

Fuksipisteistä

Fuksipistesysteemin tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat killan toimintaan, teekkarikulttuuriin ja kaikkeen siihen, mitä opiskellessa voikin tehdä. Mukaan sisältyy tutustumista alayhdistyksiin, muiden tiedekuntien opiskelijoihin ja paljon muuta. Kaikki pakolliset pisteet on suoritettava ja valinnaisista vähintään kahdeksan. Muista kuitenkin, etteivät pisteet ole fuksin kiusaksi vaan avuksi, jotta löytää oman juttunsa kaikesta sekamelskasta. Palkkioksi innostuksesta ja kiinnostuksesta teekkariutta kohtaan saa Wappuna teekkarilakin, mikäli Wappu päätetään järjestää

Lisätietoja: fuksikapteeni@prodeko.org.

Prodekon Fuksipisteohjesääntö

1§ Fuksipistevihko on henkilökohtainen ja se on voimassa 30. huhtikuuta asti. 2§ Teekkarilakin saamiseen Wappuna (jos sellainen päätetään järjestää) oikeuttavan esteettömyystodistuksen edellytyksenä on kaikkien pakollisten fuksipisteiden hyväksytty suorittaminen. Vapaaehtoisten pisteiden suorittaminen on vahvasti suositeltua. 3§ Fuksipisteitä myöntää Prodekon fuksikapteeni. Alayhdistykseltä saatavan pisteen kyseessä ollessa täytyy pisteet hyväksyttää fuksikapteenilla. 4§ Fuksipistevihko on virallinen asiakirja, joten sen väärentäminen tai muu vilpillinen käyttö on paitsi teekkarihengen vastaista myös rangaistavaa. 5§ Kaikki erikoistilanteet, kuten pisteiden vaihtoehtoinen suorittaminen, ratkaisee Prodekon fuksikapteeni oman harkintansa mukaan.

Pakolliset pisteet

Laulupiste 2n+1 teekkarilaulun esittäminen fuksikapteenille (n = laulajien määrä ja +1 = teekkarihymni)
Diskonttauspiste Vuosijuhlan järjestämiseen osallistuminen
Historiapiste Polyteekkarimuseoon tutustuminen
XQ-piste Yritysexcursiolle osallistuminen 
Fuksijäynäpiste Fuksijäynään osallistuminen
Sikajuhlapiste Sikajuhlien järjestämiseen osallistuminen 
Isännänpiste Isännän avustaminen jonkin tapahtuman järjestämisessä tai muussa hommassa 
Opintopiste Yhdeksän opintopisteen suorittaminen
Sitsipiste Sitseille osallistuminen
Alayhdistyspiste Jonkin AYY:n alayhdistyksen tapahtumaan tai toimintaan osallistuminen
Kipparin Wartti -piste Osallistu fuksikapteenin järjestämään kahdenkeskiseen juttutuokioon vuoden puolivälin paikkeilla

 Valinnaiset pisteet (suoritettava väh. 8)

Aktiivisuuspiste Fuksiprojektin tiimissä toimiminen tai killan toimijaksi ryhtyminen
Abi-infopiste Abi-infon pitäminen Aallon avoimien ovien päivänä tai jossakin lukiossa
Aapispiste Jonkin tarinan lukeminen Ossin lässyistä tai Prodekon historiikista, ja sen tarinoiminen fuksikapteenille
Edarivaalit-piste Aalto-yliopiston ylioppilaskunna edustajistovaaleihin ehdolle asettuminen tai niissä äänestäminen
Fuksibilepiste Jonkun muun killan fuksien järjestämiin bileisiin osallistuminen
Fuksitappopiste Fuksitappoon osallistuminen
ISOpiste ISOksi ryhtyminen tai vastuuISOjen järjestämälle fuksilounaalle osallistuminen
Kiltispiste Vähintään tunnin yhtäjaksoinen oleskelu kiltahuoneella. Voidaan myöntää vain kiltahuoneella
Kulttuuripiste Arvioidaan tapauskohtaisesti. Vaatii kultturellia toimintaa.
Otatarhapiste Otatarhan ajoihin ja / tai ajoneuvon suunnitteluun osallistuminen
Poikkitieteellisyyspiste Joidenkin muiden kuin Aaltolaisten järjestämään opiskelijatapahtumaan osallistuminen
Raittiuspiste Polyteknikkojen Raittiusseuran tapahtumaan osallistuminen 
Saunapiste Jonkun Otaniemen killan tai yhdistyksen saunailtaan osallistuminen 
Ulkopiste Ulkojaoksen järjestämään tapahtumaan osallistuminen
Vaikuttamispiste Killan vaalikokouksessa toimarivirkaan lähteminen tai vaaleissa äänestäminen
Yhteishyväpiste Yhteisen hyvän edistäminen (esim. verenluovutus tai kiltiksen siivoaminen)
Lisäpiste Annetaan satunnaisesta suorituksesta usein pyytämättä ja yllättäen