Fuksipisteet

Fuksipisteistä

Fuksipistesysteemin tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat killan toimintaan, teekkarikulttuuriin ja kaikkeen siihen, mitä opiskellessa voikin tehdä. Mukaan sisältyy tutustumista alayhdistyksiin, muiden tiedekuntien opiskelijoihin ja paljon muuta. Kaikki pakolliset pisteet on suoritettava ja valinnaisista vähintään kahdeksan. Muista kuitenkin, etteivät pisteet ole fuksin kiusaksi vaan avuksi, jotta löytää oman juttunsa kaikesta sekamelskasta. Palkkioksi innostuksesta ja kiinnostuksesta teekkariutta kohtaan saa Wappuna teekkarilakin, mikäli Wappu päätetään järjestää.

Perinteisesti fuksipistekortti julkistetaan ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana. Siihen asti sen sisältö on tarkoin varjeltu salaisuus…

Lisätietoja: fuksikapteeni@prodeko.org.

 

Prodekon Fuksipisteohjesääntö

1§ Fuksipistevihko on henkilökohtainen ja se on voimassa 30. huhtikuuta asti. 2§ Teekkarilakin saamiseen Wappuna (jos sellainen päätetään järjestää) oikeuttavan esteettömyystodistuksen edellytyksenä on kaikkien pakollisten fuksipisteiden hyväksytty suorittaminen. Vapaaehtoisten pisteiden suorittaminen on vahvasti suositeltua. 3§ Fuksipisteitä myöntää Prodekon fuksikapteeni. Alayhdistykseltä saatavan pisteen kyseessä ollessa täytyy pisteet hyväksyttää fuksikapteenilla. 4§ Fuksipistevihko on virallinen asiakirja, joten sen väärentäminen tai muu vilpillinen käyttö on paitsi teekkarihengen vastaista myös rangaistavaa. 5§ Kaikki erikoistilanteet, kuten pisteiden vaihtoehtoinen suorittaminen, ratkaisee Prodekon fuksikapteeni oman harkintansa mukaan.