Kilta

Tuotantotalouden Kilta Prodeko on yksi Otaniemen pienimmistä, mutta samalla myös tiiveimmistä killoista. Prodeko toimii tuotantotalouden opiskelijoiden yhdyssiteenä Tuotantotalouden laitokseen, Aalto-yliopiston Ylioppilaskuntaan ja yritysmaailmaan. Samalla Prodeko järjestää jäsenilleen opiskeluja tasapainottavaa vapaa-ajantoimintaa, joka jakaantuu ns. ammatilliseen toimintaan sekä kiltatoimintaan ja illanviettoihin.

 

Tässä vielä myös AYY:n sivuilla oleva esittely Prodekosta:

Tuotantotalouden kerho PRODEKO perustettiin vuonna 1966 konetekniikan laitoksen tuotantotalouden opintolinjan opiskelijoita varten. Sittemmin Tuotantotaloudesta on tullut erillinen opintosuunta, kerhosta kilta ja toiminnasta lähes ammattimaista. Kilta tarjoaa jäsenilleen, tuotantotalouden pääaineopiskelijoille sekä muille tuotantotaloudesta kiinnostuneille tapahtumia, juhlia, saunailtoja, matkoja, yritysvierailuja sekä kiltahuoneen, kahvia, opintoneuvontaa, edunvalvontaa ja hyvää seuraa. Lisää saavutuksia alempana.

Palasia historiaa:

1966
1.11. Vanhalla Polilla perustettiin tuotantotalouden kerho Prodeko TKY:n alayhdistykseksi ja Koneinsinöörikillan alaisuuteen. Samana syksynä oli alkanut tuotantotalouden opintosuunta.

1968
Prodeko järjesti televisioidun yleisökeskustelun Dipolissa aiheesta “Miksi insinöörejä ei kuulla talouspoliittisissa ratkaisuissa.” Paikalla istuivat mm. herrat Ilaskivi, Karjalainen, Salonen, Suonpää ja Vennamo.
Ensimmäinen ulkomaan excursio tehtiin Berliiniin, Prahaan ja Varsovaan. Prodekolaiset näkivät Prahan viimeisen vapaan päivän ennen miehitystä, mikä johti lukuisiin haastatteluihin kotimaassa.

1969
Polyteknikkojen Raittiusseura, PoRa perustettiin.

1971
Prodekon jäsenmaksu oli 1 mk. Tuotantotalouden opetusohjelmassa oli vaihtoehtoisina kursseina kehruutekniikkaa, sidosoppia ja tekstiilien koetusta.

1976
Lahti-Insbruck-rullasuksiviestissä Prodekolaiset hiih- tivät Lahden kaupungin, seuraavien MM-hiihtojen isännän, tervehdyksen Innsbruckin olympiakaupungin pormestarille. Prodekon nelihenkinen delegaatio osallistui HKK Kaarle Kustaan ja Silvian pyynnöstä heidän häihinsä. Kuningasparille luovutettiin juhlavin menoin tandemrullasukset, jotka muistuttivat Innsbruckin tempauksesta ja kuningasparin tapaamisesta urheilun merkeissä. Tempaukset noteerattiin laajasti useissa Euroopan lehdissä.
Prodeko liittyi Suomi-Kiina ja Suomi-Neuvostoliitto seuroihin. Prodekolaiset pääsivät ensimmäisenä länsimaisena opiskelijaryhmänä tutustumaan Kiinan kansantasavallan ja Mongolian talouselämään.

1977
TKY tuki Prodekon toimintaa 20 markalla, mikä kattoi alle 0,25 promillea kuluista. Tästä suivaantuneena Prodeko päätti myöntää TKY:lle 35 markan toiminta-avustuksen.

1987
Rahakkaita prodekolaisia liitettiin Juppipossu-kerhoon ja oma tenttikokoelma perustettiin. KIKin hallitus alkoi kokea prodekolaiset ongelmanuorina, koska “inhottava prodekolainen itsevarmuus on joissain tapauksissa herättänyt ihmetystä”.

1989
Sääntömuutoksella Prodeko muutettiin tuotantotalouden kerhosta tuotantotalouden killaksi. Alkoi kova pr-työ killan aseman tunnetuksi tekemiseksi. Kassassa oli vuoden lopulla 48 NOK ja 0,50 FIM.

1990
Perustettiin Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden liitto ESTIEM, johon Prodeko liittyi perustajajäsenenä yhdessä 13 muun yliopiston opiskelijajärjestön kanssa. Sähköinsinöörikillan jäynäkilpailussa Prodeko peitti SIK:n kiltahuoneen 8000 vedellä täytetyllä muovimukilla – tuloksena kisan voitto.

1992
Vapautuneisiin Baltian tasavaltoihin avattiin suhteet ja Prodeko teki Via Baltica -excursion kiertäen Viron, Latvian ja Liettuan kautta Puolaan.

1993
Suhteita yrityksiin kehitettiin aloittamalla tunnustelut Prodeko Networkin luomiseksi. Pitkä excursio suunnattiin Pietariin, Moskovaan ja Kazakhstaniin.

1994
Prodeko Network potkaistiin kunnolla käyntiin. Prodekon viisivuotista taivalta kiltana juhlittiin näyttävin vuosijuhlin.

1996
Prodeko järjesti TIMES-finaalin ja voitti sen. Prodeko sai myöskin historiallisesti ensimmäisenä lakit. Prodekon vuosijuhlat olivat poikkeuksellisen suuret, kun juhlittiin ammattiainejärjestön 30-vuotista olemassaoloa.

1997
Tuotantotalouden osasto muutti Otaniemen ulkopuolelle Spektriin. Prodeko sai järjestettyä opiskelijoiden tarvitsemat tilat vielä Otaniemestä.

1998
Tuotantotalouden osaston oman talon suunnittelu kampusalueelle aloitettiin. Paluumuuton Otaniemeen odotettiin tapahtuvan vuonna 2000.

1999
PoRan perustamisesta tuli kuluneeksi 30v. Joulukuussa 1998 pidettiin Prodekon Alumnin ensimmäinen hallituksen kokous. Alumnin pääasiallisena tarkoituksena on tukea Prodekoa sekä toimia yhtyssiteenä valmistuneiden kesken

2000
Osaston paluumuutto Spektristä Otaniemeen lykkääntyy tulevaisuuteen: tutatalo on edelleen suunnitteluvaiheessa. Prodekon lehden Proleko?n 10v juhlanumero ilmestyi.

2001
Prodeko rekisteröityy. Killan laulukirja ilmestyy vihdoin.

2002
TuAS-talon rakentaminen aloitetaan.

2003
TuAS-talo valmistuu ja opiskelijat pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin. Valtakunnallisen jäynäkilpailun voitto menee prodekolaisille.

2004
Prodeko Recruiting perustetaan.

2006
Prodeko juhli 40-vuotista taivaltaan. Prodekon historiateos julkaistaan.

2008
Tuotantotalouden osasto liitetään Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekuntaa osana TKK:n tiedukuntauudistusta.

2010
Aalto-yliopisto aloittaa toimintansa, kun entiset TKK, HSE ja TaiK yhdistyvät yhdeksi huippuyliopistoksi.

2011
Prodeko kerää yli 360 000 euroa Aalto-yliopiston varainhankintaan, järjestää pitkän excursion Brasiliaan sekä julkaisee Prodeko Men at Work -poikakalenterin vuodelle 2012, joka saa julkisuutta iltapäivälehdissä asti.