Hallitusvirat

Hallitusvirat

Yleiset hallitustehtävät

Yleiset hallitustehtävät koskevat kaikkia hallituksen jäseniä.

– Osallistua aktiivisesti hallituksen kokouksiin

– Ajaa kiltalaisten ja killan etua toiminnallaan

– Avustaa muita sektoreita tarvittaessa

– Avustaa vuosijuhlien järjestämisessä

– Avustaa seminaarin järjestämisessä

– Hallituksen järjestämien tapahtumien suunnittelu ja toteutus, mm.

  • Pikkujoulut
  • Wappusitsit
  • Ulliksen aamiainen
  • Syyssitsit
  • Hallitus- ja toimarivaihdot

– Edustaa kiltaa

– Vastata omien toimihenkilöiden hyvinvoinnista

Puheenjohtaja

– Valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista

– Koordinoi hallituksen toimintaa

– Kehittää killan toimintaa kokonaisuutena

– Toimii killan yhteyshenkilönä tuotantotalouden laitokselle, ylioppilaskuntaan, kiltoihin ja muihin opiskelijajärjestöihin

– Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa

– Edustaa Prodekoa AYY:n Neuvostossa, Prodekon Alumnin hallituksessa ja Neuvottelukunnassa

– Toimii aTalent-yhteyshenkilönä

– Huolehtii yhteydenpidosta alumnikoordinaattoriin

– Toimii Prodeko Ventures –yhteyshenkilönä

Varapuheenjohtaja

– Valvoo ja kehittää killan toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa

– Toimii puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estyneenä

– Avustaa puheenjohtajaa juoksevissa asioissa

– On hallitusvastuussa seminaarin järjestämisestä

– Vastaa BMI-projektin toteuttamisesta Prodekon osalta

– Vastaa sektorittomista tapahtumista

– Vastaa killan suhteista muihin kuin tuotantotalouden ainejärjestöihin

– Vastaa Prodekon toimijoista sekä heidän virkistymisestään

– Vastaa killan posteista, TUAS-talon hallituskaapista, isännänkaapista ja killan arkistosta

– Johtaa Prodekon kiltisjaosta

– Edustaa Prodekoa AYY:n Hyvinvointitoimikunnassa (HVTMK)

Excumestari

– Hoitaa kiltalaisten tutustuttamisen yritysmaailmaan mahdollisimman monipuolisesti

– Vastaa killan excursiotoiminnasta ja puolipitkistä

– Vaalii osaltaan teekkariexcuperinteitä

– Johtaa Prodekon yrityssuhdetiimiä (YS-tiimi) yhdessä Yrityssuhdevastaavan kanssa

– Edustaa Prodekoa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

Fuksikapteeni

– Vastaa fuksien perehdyttämisestä killan toimintaan

– Vastaa fuksien teekkarikulttuurikasvatuksesta

– Vaalii osaltaan teekkariperinteitä

– Tutustuttaa fuksit korkeakouluelämään ja auttaa heidät alkuun opinnoissaan

– Tukee ulkoministeriä ulkomaisten opiskelijoiden perehdytyksessä

– Vastaa maisterifuksien tutustuttamisesta kiltatoimintaan ja auttaa heidät alkuun opinnoissaan

– Vastaa killan fuksitapahtumista

– Valvoo killan ISOtoimintaa

– Johtaa Prodekon fuksijaosta yhdessä ISOvastaavan kanssa

– Edustaa Prodekoa AYY:n Fuksitoimikunnassa (FTMK)

Mediakeisari

– Vastaa killan tiedotuksesta ja sen kehittämisestä kokonaisuutena

– Vastaa killan sähköisistä medioista eli prodeko.org:sta ja killan sähköpostilistoista

– Vastaa killan sosiaalisen median kanavista – Toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa ja laatii pöytäkirjat, ellei hallitus toisin päätä – Vastaa killan tietotekniikasta

– Ylläpitää killan jäsenrekisteriä

– Johtaa Prodekon mediajaosta

– On hallitusvastuussa Prolekosta

– Edustaa Prodekoa AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK)

Opintovastaava

– Koordinoi ja toteuttaa killan edunvalvontaa yhdessä hallopedien kanssa

– Toimii killan yhteyshenkilönä yliopiston hallinnollisissa elimissä

– Vastaa killan abimarkkinoinnista kokonaisuutena

– Tukee Fuksikapteenia maisterifuksien perehdytyksessä

– Vastaa alumnimentorointiohjelmasta

– Osallistuu aktiivisesti opintojen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen

– Johtaa Prodekon opintojaosta

– Edustaa Prodekoa AYY:n Opintoneuvostossa (OPN)

– Edustaa kiltaa kampusasioissa

Rahastonhoitaja

– Toimii rahastonhoitajana ja vastaa killan maksuliikenteestä

– Laatii talousarvion yhdessä muun hallituksen kanssa

– Tekee tilinpäätöksen

– Raportoi hallituksen kokouksissa killan rahatilanteesta

– Hoitaa killan sijoituksia

– Laatii AYY:n avustushakemuksen

– Vuosijuhlatoimikunnan jäsen: Rahastonhoitaja

– Seminaaritoimikunnan jäsen: Rahastonhoitaja

– Kuuluu killan yrityssuhdetiimiin

– Edustaa Prodekoa AYY:n Rahatoimikunnassa

Yrityssuhdevastaava

– Vastaa Prodeko Networkistä sekä killan yrityssuhteista kokonaisuutena

– Vastaa yhteydenpidosta Tuotantotalous 2 -kurssin järjestäjiin

– Vastaa killan yrityssuhteisiin liittyvistä sopimuksista

– Vastaa yrityssuhteiden osalta killan budjetin täyttämisestä

– Vuosijuhlatoimikunnan jäsen: Yrityssuhdevastaava. Vastaa vuosijuhlien sponsoreista

– Seminaaritoimikunnan jäsen: Yrityssuhdevastaava. Vastaa seminaarin sponsoreista

– Johtaa Prodekon yrityssuhdetiimiä (YS-tiimi) yhdessä Excumestarin kanssa

– Edustaa Prodekoa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

Sisä- ja kulttuuriministeri

– Ideoi ja järjestää killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa

– Vastaa killan tapahtumakokonaisuudesta ja sen kehittämisestä yhdessä Isännän kanssa

– Pitää osaltaan yllä killan perinteitä ja teekkarikulttuuria

– Avustaa Fuksikapteenia fuksitapahtumien järjestämisessä

– Johtaa Prodekon isännäntiimiä yhdessä Isännän kanssa

– Vastaa killan kulttuuritapahtumista ja johtaa killan kulttuurijaosta

– Huolehtii yhteydenpidosta lukkareihin yhdessä Isännän kanssa

– On hallitusvastuussa vuosijuhlien järjestämisestä

– Edustaa Prodekoa AYY:n Isännistössä & Emännistössä (IE) yhdessä Isännän kanssa

Isäntä

– Ideoi ja järjestää killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa ja isännöi niitä

– Vastaa killan tapahtumakokonaisuudesta ja sen kehittämisestä yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

– Pitää osaltaan yllä killan perinteitä ja teekkarikulttuuria

– Avustaa Fuksikapteenia fuksitapahtumien järjestämisessä

– Johtaa Prodekon isännäntiimiä yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

– Huolehtii yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa yhteydenpidosta lukkareihin

– Kuuluu vuosijuhlatoimikuntaan

– Vastaa Prodekon varastosta ja killan avaimista

– Vastaa killan tila- ja pakuvarauksista

– Edustaa Prodekoa AYY:n Isännistössä & Emännistössä (IE) yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

Ulkoministeri

– Huolehtii osaltaan prodekolaisten kansainvälistämisestä

– Toimii LG Helsingin Local Responsible -virassa ja toimii ESTIEM:n yhteyshenkilönä kiltalaisille

– Vastaa ESTIEM-yhteistyöstä Athenen kanssa

– Vastaa killan suhteista Suomen muihin tuotantotalouden ainejärjestöihin

– Vastaa killan Kv-opiskelijoiden tiedottamisesta kansainvälisten opiskelijoiden perehdyttämisestä ja fuksikasvatuksesta

– Suunnittelee ja järjestää killan kansainvälisiä tapahtumia yhdessä ulkojaoksen kanssa

– Johtaa Prodekon ulkojaosta

– Edustaa Prodekoa AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK)