Hallitusvirat

Hallitusvirat

Yleiset hallitustehtävät

Yleiset hallitustehtävät koskevat kaikkia hallituksen jäseniä.

 • Osallistua aktiivisesti hallituksen kokouksiin
 • Ajaa kiltalaisten ja killan etua toiminnallaan
 • Avustaa muita sektoreita tarvittaessa
 • Avustaa vuosijuhlien järjestämisessä
 • Avustaa seminaarin järjestämisessä
 • Hallituksen järjestämien tapahtumien suunnittelu ja toteutus, mm.
  • Pikkujoulut
  • Wappusitsit
  • Ulliksen aamiainen
  • Syyssitsit
  • Hallitus- ja toimarivaihdot
 • Edustaa kiltaa
 • Vastata omien toimihenkilöiden hyvinvoinnista

 

Puheenjohtaja

 • Valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista
 • Koordinoi hallituksen toimintaa
 • Kehittää killan toimintaa kokonaisuutena
 • Toimii killan yhteyshenkilönä tuotantotalouden laitokselle, ylioppilaskuntaan, kiltoihin ja muihin opiskelijajärjestöihin
 • Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Neuvostossa, Prodekon Alumnin hallituksessa ja Neuvottelukunnassa
 • Toimii aTalent-yhteyshenkilönä
 • Huolehtii yhteydenpidosta alumnikoordinaattoriin
 • Toimii Prodeko Ventures –yhteyshenkilönä

 

Varapuheenjohtaja

 • Valvoo ja kehittää killan toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Toimii puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estyneenä
 • Avustaa puheenjohtajaa juoksevissa asioissa
 • On hallitusvastuussa seminaarin järjestämisestä
 • Vastaa BMI-projektin toteuttamisesta Prodekon osalta
 • Vastaa sektorittomista tapahtumista
 • Vastaa Prodekon toimijoista sekä heidän virkistymisestään
 • Vastaa killan posteista, TUAS-talon hallituskaapista, isännänkaapista ja killan arkistosta
 • Johtaa Prodekon kiltisjaosta
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Hyvinvointitoimikunnassa (HVTMK)

 

Excumestari

 • Hoitaa kiltalaisten tutustuttamisen yritysmaailmaan mahdollisimman monipuolisesti
 • Vastaa killan excursiotoiminnasta ja puolipitkistä
 • Vaalii osaltaan teekkariexcuperinteitä
 • Johtaa Prodekon yrityssuhdetiimiä (YS-tiimi) yhdessä Yrityssuhdevastaavan kanssa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

Fuksikapteeni

 • Vastaa fuksien perehdyttämisestä killan toimintaan
 • Vastaa fuksien teekkarikulttuurikasvatuksesta
 • Vaalii osaltaan teekkariperinteitä
 • Tutustuttaa fuksit korkeakouluelämään ja auttaa heidät alkuun opinnoissaan
 • Vastaa killan fuksitapahtumista
 • Valvoo killan ISOtoimintaa yhdessä Maisteri- ja KV-kapteenin kanssa
 • Johtaa Prodekon fuksijaosta yhdessä Maisteri- ja KV-kapteenin kanssa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Fuksitoimikunnassa (FTMK)

 

Maisteri- ja KV-kapteeni

 • Vastaa maisterifuksien perehdytyksestä ja integroimisesta kiltaan
 • Vastaa vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisesta ja perehdytyksestä kiltaan
 • Vastaa kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta killassa ja tiedottaa heitä killan tapahtumista
 • Valvoo killan ISOtoimintaa yhdessä Fuksikapteenin kanssa
 • Johtaa fuksijaosta yhdessä Fuksikapteenin kanssa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK)

Mediakeisari

 • Vastaa killan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Prodekon brändistä ja näiden kehittämisestä kokonaisuutena
 • Valvoo killan tietotekniikan kehittämistä
 • Vastaa killan sähköpostilistoista
 • Toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa ja laatii pöytäkirjat, ellei hallitus toisin päätä
 • Ylläpitää killan jäsenrekisteriä
 • Johtaa Prodekon Mediajaosta sekä Viestintäjaosta
 • On hallitusvastuussa Prolekosta
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK)

Opintovastaava

 • Koordinoi ja toteuttaa killan edunvalvontaa yhdessä hallopedien kanssa
 • Toimii killan yhteyshenkilönä yliopiston hallinnollisissa elimissä
 • Valvoo killan abimarkkinointia
 • Valvoo killan alumnimentorointiohjelmaa
 • Osallistuu aktiivisesti opintojen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen
 • Johtaa Prodekon opintojaosta
 • Edustaa kiltaa kampusasioissa
 • Vastaa vaihto-opintojen edistämisestä ja tiedotuksesta killassa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Opintoneuvostossa (OPN)

Rahastonhoitaja

 • Toimii rahastonhoitajana ja vastaa killan maksuliikenteestä
 • Laatii talousarvion yhdessä muun hallituksen kanssa
 • Tekee tilinpäätöksen
 • Raportoi hallituksen kokouksissa killan rahatilanteesta
 • Hoitaa killan sijoituksia
 • Laatii AYY:n avustushakemuksen
 • Vuosijuhlatoimikunnan jäsen: Rahastonhoitaja
 • Seminaaritoimikunnan jäsen: Rahastonhoitaja
 • Kuuluu killan yrityssuhdetiimiin
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Rahatoimikunnassa

Yrityssuhdevastaava

 • Vastaa Prodeko Networkistä sekä killan yrityssuhteista kokonaisuutena
 • Vastaa yhteydenpidosta Tuotantotalous 2 -kurssin järjestäjiin
 • Vastaa killan yrityssuhteisiin liittyvistä sopimuksista
 • Vastaa yrityssuhteiden osalta killan budjetin täyttämisestä
 • Vuosijuhlatoimikunnan jäsen: Yrityssuhdevastaava. Vastaa vuosijuhlien sponsoreista
 • Seminaaritoimikunnan jäsen: Yrityssuhdevastaava. Vastaa seminaarin sponsoreista
 • Johtaa Prodekon yrityssuhdetiimiä (YS-tiimi) yhdessä Excumestarin kanssa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

Sisä- ja kulttuuriministeri

 • Ideoi ja järjestää killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa
 • Vastaa killan tapahtumakokonaisuudesta ja sen kehittämisestä yhdessä Isännän kanssa
 • Pitää osaltaan yllä killan perinteitä ja teekkarikulttuuria
 • Avustaa Fuksijaosta tapahtumien järjestämisessä
 • Johtaa Prodekon isännäntiimiä yhdessä Isännän kanssa
 • Vastaa killan kulttuuritapahtumista ja johtaa killan kulttuurijaosta
 • Huolehtii yhteydenpidosta lukkareihin yhdessä Isännän kanssa
 • On hallitusvastuussa vuosijuhlien järjestämisestä
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Isännistössä & Emännistössä (IE) yhdessä Isännän kanssa

Isäntä

 • Ideoi ja järjestää killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa ja isännöi niitä
 • Vastaa killan tapahtumakokonaisuudesta ja sen kehittämisestä yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa
 • Pitää osaltaan yllä killan perinteitä ja teekkarikulttuuria
 • Avustaa Fuksijaosta tapahtumien järjestämisessä
 • Johtaa Prodekon isännäntiimiä yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa
 • Huolehtii yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa yhteydenpidosta lukkareihin
 • Kuuluu vuosijuhlatoimikuntaan
 • Vastaa Prodekon varastosta ja killan avaimista
 • Vastaa killan tila- ja pakuvarauksista
 • Vastaa SCI-tapahtumayhteistöstä muiden SCI-kiltojen kanssa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Isännistössä & Emännistössä (IE) yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

Ulkoministeri

 • Vastaa  kiltalaisten kansainvälistymisestä ja sen kehittämisestä
 • Huolehtii killan suhteista muihin kiltoihin ja opiskelijajärjestöihin
 • Vastaa ESTIEM-toiminnan kehittämisestä yhdessä ESTIEM-vastaavan kanssa
 • Johtaa Prodekon ulkojaosta
 • Edustaa Prodekoa AYY:n Hyvinvointitoimikunnassa (HvTMK)