Prodekon arvot

Prodekon Arvot Vuosina 2016-2017 prodekolaiset määrittelivät 50-vuotisen historiansa kunniaksi yhteisölleen auki kirjoitetut arvot. Arvojen määrittely on organisaatioissa varsin yleistä, mutta opiskelija- ja alumniyhteisöissä harvinaisempaa. Arvojen määrittelyn perimmäinen tarkoitus on kuitenkin aina sama: luoda yhteenkuuluvuutta ja ohjata yhteisön toimintaa.

Arvojen määrittelyn perustaksi kesällä 2016 kysyttiin sekä opiskelijoilta että alumneilta, mitä prodekolaisuus merkitsee, mitä toivoisi sen merkitsevän ja minkälaisia arvoja kukin liittää prodekolaisuuteen. Vastauksista löytyi tietenkin ominaisuuksia, joita prodekolaisiin on perinteisesti liitetty, kuten kunnianhimo ja ahkeruus, mutta sitäkin enemmän kyselyn vastauksissa puhuttiin aiheista, jotka päivittäisissä keskusteluissa helposti unohtuvat mutta jotka ovat sitäkin tärkeämpiä: yhteisöllisyydestä, kavereiden auttamisesta, erilaisuuden kunnioittamisesta sekä epäonnistumisten ja epätäydellisyyden arvostamisesta. Kyselyn vastausten perusteella muotoillut arvot tiivistävät hyvin sen, mitä prodekolaisuus on ja mihin suuntaan haluamme kehittyä.

Think Big Get Things Done Learn and Grow Give Back Be a Good Person