Toimarivirat

Toimihenkilöt

Toiminnantarkastajat (2 hlö)

– Tarkastavat killan toiminnan

Varatoiminnantarkastajat (2 hlö)

– Toimivat toiminnantarkastajien henkilökohtaisina varamiehinä

TEK-yhdyshenkilö

– Pitää yhteyttä TEK:iin

– Tiedottaa kiltalaisille TEK:sta ja sen asioista

– Edustaa Prodekoa TEK-akatemiassa

Jatkuvuustoimikunta (9-11 hlö)

– Ideoi ja auttaa hallitusta laajoissa projekteissa sekä toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä

– Tukee ja sparraa hallituslaisia henkilötasolla

Tapahtumajaos

Juomanlaskijat (6 hlö)

– Ideoivat ja järjestävät killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa

– Vastaavat perinnejuoma Thunderin valmistuksesta ja vaalivat sen salaista reseptiä

– Huolehtivat osaltaan Prodekon varastosta

– Järjestävät itsenäisesti vuosijuhlaviikon bileet

– Kuuluvat isännäntiimiin

Lukkarit (3 hlö)

– Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen

– Johtavat laulua kaikissa killan pöytäjuhlissa

– Valitsevat joukostaan Prodekon edustajan AYY:n Lukkaritoimikuntaan (Lutku)

Lukkarikisällit

– Auttavat lukkareita laulun johtamisessa killan pöytäjuhlissa

– Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen yhdessä lukkareiden kanssa

Projektimörkö

– Järjestää SCI-tapahtumat yhdessä muiden SCI-kiltojen kanssa

– Auttaa muissa sektorittomissa tapahtumissa

Fuksijaos

ISOvastaava

– Vastaa killan ISOtoiminnasta yhdessä Fuksikapteenin kanssa

– Johtaa fuksijaosta yhdessä Fuksikapteenin kanssa

– Avustaa Fuksikapteenia killan fuksitoiminnassa

– Edustaa Prodekoa AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK)

VastuuISOt (valitaan keväällä)

– Koordinoivat fuksiryhmien toimintaa

– Vastaavat osaltaan fuksien perehdyttämisestä killan toimintaan ja teekkarikulttuuriin

– Vastaavat osaltaan fuksitapahtumien järjestämisestä, mm. varaslähtö, paikka X, fuksijäynä ja fuksintappo

Mediajaos

Webbitiimi

– Ylläpitävät ja kehittävät Prodeko.orgia ja killan sähköisiä palveluita

– Toimivat osaltaan killan tietotekniikkaguruina

Viestintävelho (1-2 hlö)

  Suunnittelee ja kehittää killan kokonaisvaltaista viestintästrategiaa

– Osallistuu killan ulkoiseen viestintään, kuten sometukseen ja sisällöntuotantoon

– Kuuluu viestintätoimikuntaan

Dokumentoijat (1-3 hlö)

– Vastaavat killan tapahtumien valokuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta

– Kuuluu viestintätoimikuntaan

Viestintätoimikunta

– Sisältää Viestintävelhot, Dokumentoijat, Abivastaavan ja ESTIEM-vastaavan

– Ideoi, suunnittelee ja toteuttaa killan viestintästrategiaa kukin keskittyen etusijassa omaan sektoriinsa mutta tukien muita toimikunnan jäseniä

Prolekon toimituskunta

Päätoimittaja

– Päätoimittaa lehden

– Vastaa Prolekon toimituksesta

Taittaja

– Taittaa lehden

Toimittajat

– Kirjoittavat jokaiseen lehteen ja kehittävät kiinnostuksensa mukaisesti lehden journalistista suuntaa

Kiltisjaos

Punttisvastaava

– Vastaa kuntosalista, sen kehittämisestä ja sen kunnossapidosta

Kiltis MacGyver

– Pitää huolta kiltahuoneesta ja ideoi sen kehittämistä

– Huolehtii kiltahuoneen hankinnoista

Maitotyttö

– Huolehtii, että kiltahuoneella on maitoa, kahvia ja teetä yms.

Namusetä

– Vastaa killan ruokamyynnistä kiltiksellä

Biljardivastaava

– Vastaa killan biljarditapahtumien järjestämisestä

– Pitää huolta biljardipöydästä ja sen välineistöstä

Historioitsija

– Koordinoi arkistointia killassa

– Huolehtii tarvittavien arkistoesineiden toimittamisesta Polyteekkarimuseoon ja/tai AYY:n arkistoon

– Laatii vuoden päätteeksi lyhyen kertomuksen vuoden merkittävimmistä tapahtumista ja käänteistä

– Sitoutuu pysymään yhteyshenkilönä kyseiseen vuoteen liittyvistä historiikkitiedusteluista

Kulttuurijaos

Kulttuuripersoonat (2-3 hlö)

– Suunnittelee ja järjestää killan kulttuuritapahtumia Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

Seminaaritoimikunta

Seminaaritsaari

– Vastaa seminaarin järjestämisestä kokonaisuutena

– Koordinoi yhteistyötä Alumnin hallituksesta valittavan Seminaarivastaavan sekä laitoksen yhteyshenkilön kanssa

– Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

Seminaaritoimikunnan jäsenet (Yrityssuhdevastaava, Rahastonhoitaja sekä 1-3 hlö)

– Järjestävät seminaarin yhdessä Seminaaritsaarin kanssa

Vuosijuhlatoimikunta

Diskonttaustirehtööri

– Vastaa vuosijuhlien järjestämisestä kokonaisuutena

– Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

Vuosijuhlatoimikunnan jäsenet (Isäntä, Yrityssuhdevastaava, Rahastonhoitaja sekä 4-5 hlö)

– Järjestävät vuosijuhlat

Yrityssuhdetiimi

Reimari

– Järjestää killan puolipitkiä yhdessä Excumestarin kanssa

– Vastaa killan bussikyydeistä ja järjestää Approreissut

– Järjestää killan approreissut ja vastaa approlippujen hankinnasta

– Kuuluu Prodekon yrityssuhdetiimiin

YS-toimihenkilöt (2 hlö)

– Auttavat Yrityssuhdevastaavaa killan yrityssuhteissa

– Vastaavat kesätyöillasta sekä kesätyöoppaasta

– Vastaavat killan rekrytointifoorumin ja Prodeko Jobs:n päivittämisestä

Ulkojaos

Jaoksen yleiset tehtävät:

– Järjestää englanninkielisiä kansainvälisiä tapahtumia killassa

– Edistää killan kansainvälisyyttä

– Auttaa ESTIEM-tapahtumien järjestämisessä

– Järjestää TIMESin ja Jr. TIMESin

– Tiedottaa ESTIEMin tapahtumista jäsenistölle

Kv-vastaava

– Tiedottaa killan kv-opiskelijoille killan tapahtumista

– Toivottaa kv-opiskelijat tervetulleiksi kiltaan

– Huolehtii kv-opiskelijoiden fuksikasvatuksesta

– Järjestää kv-ISOrekryn yhdessä ISOvastaavan kanssa

– Toimii kiltalaisten kv-ISOjen yhdyshenkilönä

– Edustaa Prodekoa AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK)

ESTIEM-vastaava

– Tiedottaa kiltalaisia ESTIEM-tapahtumista

– Edustaa tarvittaessa LG Helsinkiä ESTIEM-tapahtumissa (CM ja Nordic ReCoM)

– On yhteydessä ESTIEMin tiedotuksesta viestintätoimikunnan ja Athenen kanssa

– Kuuluu viestintätoimikuntaan

TIMES-vastaava

– Järjestää TIMES-karsinnat

– Järjestää Jr. TIMES-kilpailun

Projektikoordinaattorit (2 hlö)

– Järjestävät ESTIEM-tapahtumia yhdessä Ulkoministerin kanssa osana projektitiimiä

– Huolehtivat kiltalaisten tiedottamisesta vaihto-opintojen suhteen

– Vastaavat ESTIEM-tapahtumien tilannepäivityksien tekemisestä Ulkoministerille

– Huolehtivat killan ESTIEM-kartasta

Exchange Ambassador

– Toimii ulkojaoksen ja kansainvälisten opiskelijoiden välisenä linkkinä

– Edustaa kansainvälisiä opiskelijoita ja ajaa heidän etuaan Prodekon ulkojaoksessa

Opintojaos

Opintojaokseen ja sen piirissä käytäviin keskusteluihin voivat liittyä kaikki opintoasioista ja edunvalvonnasta kiinnostuneet kiltalaiset, myös ilman nimettyä toimihenkilövirkaa.

Abivastaava

– Auttaa Opintovastaavaa abitapahtumien järjestämisessä

– Vastaa killan abimarkkinointimateriaalin ajantasaisuudesta

– Vastaa prodeko.org abiosuuden sisällöntuottamisesta yhdessä Opintovastaavan kanssa

– Vastaa abimarkkinoinnista yhdessä opintovastaavan kanssa

– Kuuluu viestintätoimikuntaan

Pääainevastaavat (3 hlö)

– Pääainevastaavat toimivat yhteyshenkilönä oman pääaineensa opintoihin liittyvissä asioissa ja tukevat näin ollen opintovastaavaa maisterivaiheen opintoihin liittyen.

– Avustavat Opintovastaavaa DI-vaiheen opintoihin liittyvässä edunvalvonnassa

– Valistavat kiltalaisia Aallon tuotantotalouden eri pääaineiden opintosisällöistä

Hallinnon opiskelijaedustajat (eli Hallopedit, AYY valitsee)

– Halutessaan liitetään Prodekon opintojaokseen toimihenkilöiksi

– Toteuttavat edunvalvontaa yhdessä Opintovastaavan kanssa