Prodekon neuvottelukunnan taustaa

Tuotantotalouden kilta Prodeko ry:lle ja Prodekon Alumni ry:lle (Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden opiskelijajärjestölle ja sen alumniyhdistykselle) kerättiin neuvonantajia vuosina 2004-2005 Prodekon Alumnin neuvottelukuntatyöryhmän työnä. Tuloksena Prodeko ja Alumni muodostivat I Prodekon neuvottelukunnan toimimaan vuosina 2005-2007 yhdistysten yhteisenä neuvonantajaelimenä. Työtä jatkamaan on sittemmin nimitetty uusia kaksivuotisia neuvottelukuntia:

  • II Prodekon neuvottelukunta 2008-2010
  • III Prodekon neuvottelukunta 2010-2012
  • IV Prodekon neuvottelukunta 2012-2014
  • V Prodekon neuvottelukunta 2014-2016

VI Prodekon neuvottelukunta nimitetään syksyllä 2015. Uusien jäseniä etsitään luultavasti kesällä ja alkusyksystä. Esityksiä nimitettävistä henkilöistä voivat tehdä Prodekon ja Prodekon Alumnin hallitukset sekä yhdistysten kokousten osallistujat ja Prodekon kunniajäsenet sekä aikaisempien neuvottelukuntien jäsenet. Neuvottelukunta kokoontuu vuosittain kevät- ja syyskokoukseen.