Excursiot

Excursiotoiminta

Yrityksille

Excursiot eli yritysvierailut ovat olennainen ja näkyvä osa Prodekon yrityssuhdetoimintaa. Excun isännöiminen on erinomainen tapa päästä kosketuksiin opiskelijoiden kanssa ja kasvattaa positiivista työnantajamielikuvaa. Hyvin järjestetty excu kerää paljon osallistujia eri vuosikursseilta. Akateemisesti nuoremmille järjestetty excu antaa hyvän mielikuvan yrityksestä tulevaisuutta varten ja vahvistaa mielikuvaa potentiaalisena tulevaisuuden työnantajana. Vanhemmille opiskelijoille suunnattu excu toimii hyvin suorana rekrytointitapahtumana harjoittelupaikkoja, diplomityöpaikkoja tai varsinaista työpaikkaa markkinoidessa ja on helppo tapa päästä suoraan kontaktiin hakijoiden kanssa. Rennot ja sisällöltään toiminnalliset excut jättävät usein paljon positiivisemman mielikuvan yrityksestä kuin pitkäkestoiset kalvoshowt.

Alkuvaiheen opiskelijoille

Prodekon yrityssuhteisiin kuuluu useita excuja myös 1. ja 2. vuoden opiskelijoille (osa jopa suunnattu vain tietylle vuosikurssille). Siihen kuuluu monesti jotain aktiviteettia sekä ruoka- ja juomatarjoilut. Tämän lisäksi excu on mahdollisuus tutustua tutalaisia työllistäviin yrityksiin ja niiden työntekijöihin tulevaisuutta varten.

Loppuvaiheen opiskelijoille

Suurin osa Prodekon tarjoamista excuista on suunnattu loppuvaiheen opiskelijoille. Ne toimivat yleensä avoinna olevan harjoittelijahaun promoamistapahtumana. Rekrytointiexcu on loistava paikka päästä kuulemaan firmalta sen rekrytointimenettelystä, saada sparrausta hakemusta ja haastattelua varten sekä tutustua firman työntekijöihin.   Prodekolla on vuoden aikana myös joitakin excuja erityisen mielenkiintoisiksi koettuihin eri teollisuudenalojen firmoihin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, erityisesti kahdella noin viikon mittaisella puolipitkällä exculla.  Näillä excuilla päällimmäisenä tarkoituksena ei ole niinkään suora rekrytointi vaan tutustua erilaisiin yrityksiin ja niiden tuotantoon. Yrityksille hyöty on edelleen työnantajamielikuvan rakentaminen. Tiedustellaksesi niin excun järjestämiseen kuin niille osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä excumestariin osoitteessa excumestari[at]prodeko.org.