Harjoitustyöt

Opiskelijaprojektista tuoreita näkökulmia ja rekrytointipotentiaalia

Yksi tuotantotalouden koulutusohjelman erityispiirteistä on yritysten toimeksiannoista tehtävät harjoitustyöt eri kursseilla. Nämä projektit ovat erittäin hyödyllisiä sekä yrityksille että opiskelijoille: yritykset saavat tuoreita näkökulmia, konkreettisia tuloksia ja kehitysehdotuksia toimintaansa, sekä luonnollisesti erinomaisen mahdollisuuden nähdä potentiaalisia tulevaisuuden rekrytoitavia ”tositoimissa”. Opiskelijat saavat näistä projekteista arvokasta työkokemusta oppimisen ohessa, sekä erittäin arvokkaita kontakteja mahdollisiin tulevaisuuden työnantajiin. Merkittävimpiä yrityksille tehtäviä harjoitustöitä ovat kandidaattiopintojen loppuvaiheen projektikurssit Operations Management Project (syyslukukausi) sekä Strategy Fiedwork (kevätlukukausi). Kumpikin kurssi muodostuu kokonaisuudessaan yritykselle n. 4 hengen ryhmässä toteutettavasta erittäin laajasta analyysi- ja kehitysprojektista, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisu toimeksiantajan liiketoimintahaasteeseen. Projektien aiheet ovat varsin vapaasti toimeksiantajayritysten valittavissa. Operations Management Project keskittyy yrityksen operaatioiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Aihe voi liittyä esim. tuotantoon, hankintatoimeen, logistiikkaan, toimitusketjun hallintaan tai muuhun prosessien optimointiin ja kehittämiseen. Strategy Fieldwork on empiirinen tutkimus ulkoisen liiketoimintaympäristön analysoimiseksi. Projekti voi olla esimerkiksi asiakasanalyysi, markkinapotentiaalin määrittäminen, kilpailutilanteen ja liiketoimintaympäristön analyysi, yrityksen sisäisen suorituskyvyn analyysi tai markkinatutkimus. Mikäli yrityksenne haluaa hyödyntää osaavaa opiskelija-apuvoimaa kehitys- tai selvitysprojekteissaan, Prodekon yrityssuhdevastaava (yrityssuhteet[at]prodeko.org) vastaa mielellään kysymyksiin harjoitustöistä ja auttaa sellaisen koordinoinnissa!