Prodeko Network

Prodekon yritysyhteistyön kiinteimmän osan muodostaa Prodeko Network – yritysmaailman, opiskelijoiden ja korkeakoulun yhteistyöfoorumi. Prodeko Network on yritysverkosto, joka kokoaa yhteen toimialoillaan johtavia suomalaisia suuryrityksiä. Prodeko Network on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Jäsenyritykset osallistuvat maamme johtavan teknis-taloudellisen koulutusohjelman opiskelijoiden arkeen ja juhlaan, ja ovat esillä killan toiminnassa useilla tavoilla. Näkyvyys kiltahuoneella ja kiltalaisten haalareissa, samoin kuin säännölliset yritysvierailut tekevät yritykset tutuiksi opiskelijoille heti ensimmäisestä syksystä alkaen. Yritysten harjoitustöitä ja työpaikkailmoituksia välitetään keskustelufoorumilla, ja yrityksille annetaan mahdollisuus mainostaa itseään killan neljästi vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä Prolekossa. Erityisen läheinen yhteistyömuoto on tuotantotalouden alkuvaiheen opiskelijoille järjestettävä Tuotantotalous 2 -kurssi, jolla esiintyy yksi luennoitsija kustakin Network-yrityksestä. Kurssin lisäksi monet Network-yritykset järjestävät perinteeksi muodostuneita vuosittaisia excursioita. Yritykset ovat olleet paljon esillä myös tukemalla Prodekon kulttuuritapahtumia kuten vuosijuhlaamme Diskonttausta. Lisäksi Prodekolla on paljon projektiluonteisesti järjestettäviä, yritysten tukemia tapahtumia kuten talouselämän ajankohtaisia aiheita käsittelevät Vision-seminaarit ja syksyisin käynnistyvä case-turnaus TIMES. ”Network-yrityksiltä kysytään ensin” on Prodekon yritysyhteistyötä ohjaava periaate. Prodeko Network- ja muusta yritysyhteistyöstä vastaa killan yrityssuhdevastaava, jolle voi osoittaa kaikki yhteistyöhön liittyvät kysymykset osoitteeseen yrityssuhteet(at)prodeko.org. Prodeko kutsuu sivustonsa vierailijoita tutustumaan Network-yrityksiin alla olevien linkkien kautta:
Fujitsu

Nordea

Metso

Microsoft

Neste

Nokia

Sonera

Vaisala

KONE

ABB

Finnair