Henkilökohtainen kasvu johtajana

Valmentajat: Juha Äkräs, Jari Ylitalo


ILMOITTAUTUMINEN SULKEUTUNUT

Avaussessio ti 9.10. klo 17.30-20.00, @ Donor’s Lounge, Aalto-yliopiston Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2 (Otaniemi)

Mitä? Afterwork-kurssin tarkoituksena on tukea sinua ottamaan aiempaa vahvempi ote omasta johtajuudesta ja itsesi jatkuvasta kehittämisestä johtajana ja vaikuttajana. Valmennuksessa sinulla on tilaisuus:

Täsmentää omaa johtamisfilosofiaasi

Kehittää omia työ- ja vuorovaikutuskäytänteitäsi

Kerätä palautetta kollegoiltasi

Rakentaa henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

Vahvistaa omia jatkuvan oppimisen käytänteitä

Valmennuksen myötä sinulle rakentuu konkreettinen työkalu oman johtajuuden ja vaikuttavuuden jatkuvaan kehittämiseen - myös valmennuksen päätyttyä.

Valmennus koostuu neljästä 2,5 tunnin työpajasta, henkilökohtaisista tehtävistä sekä vertaiskeskusteluista. Valmennuksessa keskeisessä osassa on osallistujien omien kokemusten jakaminen, fasilitoidut reflektiokeskustelut sekä asiantuntijapuheenvuorot. Valmennus on samalla pilotointia uudenlaisesta oppimis- ja alumnitoiminnasta.

Kuka? Valmennukseen valitaan 12 Prodeko alumnia, joilla tulee olla vähintään 5+ vuotta työkokemusta. Valintakriteereinä ovat vahva kiinnostus ja motivaatio henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä mahdollisuus sitoutua koko kurssiin.

Milloin? Afterwork-tapaamiset järjestetään loka-joulukuussa. Aloitustapaaminen on lokakuun alussa, muut tapaamiset sovitaan osallistujien kesken.

Fasilitaattorit:
DI Juha Äkräs, Hintsa Performance Oy - Juha työskentelee tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Hintsa Performance Oy:ssä ja valmistelee väitöskirjaa Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa johtajuudesta. Juhalla on pitkä ja monipuolinen kokemus sekä liiketoiminnan johtamisesta että henkilöstöjohtajana toimimisesta. Ennen Hintsa Performancea Juha työskenteli Nokia Oyj:n henkilöstöjohtajana.

TkT Jari Ylitalo, Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitos - Jari toimii tällä hetkellä johtajuuden opettajana Tuotantotalouden laitoksella ja Aalto Ventures Programissa. Jarilla on puolestaan pitkä kokemus johtajuuden ja henkilökohtaisen kasvun valmentamisesta mm. Aalto Executive Educationin koulutusohjelmissa. Jari on tutkinut väitöskirjassaan johtajuuskoulutuksen vaikuttavuuden rakentumista.

Käytännön järjestelyissä voi kääntyä Nora Rosendahlin puoleen, rosendahl.nora@gmail.com.

Ilmoittaudu