Käytännön strategiatyö isoissa organisaatioissa

Valmentajat: Timo Ritakallio, Petru Huurinainen, Johanna Pynnä, Timo Vuori


Ilmoittautuminen avautuu maanantaina 5.8. klo 9.00.

Strategian muodostaminen ja toteuttaminen isoissa organisaatioissa vaatii usean eri näkökulman ja toimijan huomioon ottamista. Tämä after-work kurssi pyrkii tarttumaan strategiatyön moniulotteisiin haasteisiin kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Tavoitteena on parantaa strategisessa roolissa olevien johtajien kykyä hyvän strategian muodostamiseen ja sen toteuttamiseen. Osallistujat kehittävät sekä rationaalis-analyyttisiä että emotionaalis-poliittisia taitojaan kurssin aikana. Oppimismetodit pitävät sisällään vertaisoppimista keskusteluiden kautta, tarkoin valittuja lukemistoja, sekä pieniä taitoihin keskittyviä harjoituksia.

Aiheet:
Skenaarioiden hyödyntäminen strategiatyössä käytännössä (miten skenaariotyötä voidaan tehdä käytännössä, mihin eri haasteisiin se voi kaatua isossa organisaatiossa ja miten nuo haasteet voidaan ylittää; miten osallistaa keskijohto, hallitus, ja muita relevantteja ryhmiä skenaariotyöhön?). Skenaarioilla tässä tarkoitetaan sekä oman organisaation mahdollisia uusia strategisia suuntia että organisaation ulkopuolisen maailman (kilpailijat, teknologia, makrotalous) mahdollisia kehityksiä. Keskeistä on omien vaihtoehtojen tunnistaminen ja valintojen kytkeminen oletettuihin ulkoisiin kehityksiin.

Ajankäytön hallinta ja priorisointi strategiatyössä (mihin strategiajohtajan tulisi käyttää aikansa? Mihin organisaation strategiatiimin ja muiden johtoryhmien tulisi käyttää aikansa?)

Vaikuttaminen, politikointi ja asioiden edistäminen oman organisaation sisällä (miten saadaan ihmiset tekemään mitä pitää tehdä? Miten saadaan ihmiset ottamaan strategiatyö tosissaan oman bisneksen tuloksen johtamisen rinnalla?)

Strategisten kumppanuuksien muodostaminen ja hallinta (miten muodostetaan strategia yhdessä kumppanien kanssa? Miten varmistetaan, että kumppanuus toimii? Mitä tehdä, kun kumppani pettää?). Kumppanuuksien rooli on kasvanut strategiatyössä ja on hyvä kysyä, voisiko kumppanuudet olla aktiivisemmin läsnä strategiaa muodostettaessa.

Aikataulu:
Tiistai 17.9. klo 17-20
Tiistai 1.10. klo 17-20
Torstai 24.10. klo 17-20
Tiistai 5.11. klo 17-20

Ilmoittaudu