Lifelong learning

Lifelong learning on Prodekon ja Prodekon Alumnin yhteinen projekti, joka käynnistettiin keväällä 2018 ja ensimmäiset visiot julkaistiin yleisölle huhtikuun lopussa Prodeko-seminaarissa. Hankkeen tarkoitus on tukea ja mahdollistaa elinikäisen oppimisen tapoja ja merkitystä Prodeko-yhteisössä. 

Lifelong learning -projektilla on myös omat kotisivut, joilta löytyy tarkempaa tietoa projektista: lifelonglearning.prodeko.org.

"Oppimista tulee jatkaa myös tutkinnon valmistuttua läpi koko elämän. Tämä ei välttämättä tarkoita palaamista koulunpenkille, vaan uudenlaisen asenteen omaksumista. Siirrymme koulutuksesta oppimiseen ja työelämän ja opintojen välillä valitsemisesta näiden yhdistämiseen. Prodeko-yhteisönä meillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistamme yhdessä hyödyntäen uniikkia yhteisöämme. Koska Prodekolaiset ovat monissa yrityksissä erittäin tärkeissä asemissa, on useilla meistä myös velvollisuus ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan. Lifelong Learning -projekti käynnistettiin juuri tätä varten: mahdollistamaan prodekolaisten elinikäistä oppimista."

 

Projektin ideologia:

1. Tee päätös: Asennoidu niin, että pyrit kehittämään itseäsi hieman joka päivä

2. Itsenäinen toiminta: Lue kirjoja, katso dokumentteja, reflektoi onnistumisiasi ja epäonnistumisiasi

3. Osallistu: Lähde mukaan vertaisryhmätoimintaan

4. Co-create: Fasilitoi vertaisryhmiä ja jaa oppimaasi muille

 

Syksyllä 2018 käynnistyivät ensimmäiset afterwork-tyyliin toteutetut lyhytkurssit, joissa prodekolaiset pääsivät oppimaan toisilta prodekolaisilta.