ESTIEM LG Helsinki

Council Meeting Warsaw, autumn 2018

 

What is ESTIEM?

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) is a 1990 founded organization and network of the European students of Industrial Engineering and Management. ESTIEM consists of 29 countries and 75 Local Groups which organize not only local events but also European-wide events. They also represent the organization in their own Universities. The goal of ESTIEM is to create and maintain relations and network between European IEM students and remind us that our student community reaches outside of Finland. Therefore Prodeko is part of a wider international community in which it represents Local Group Helsinki. 

Internationality is obtaining more and more interest and there is a need for a multicultural community that brings together students from different countries. In ESTIEM this co-operations is performed as organizing events and attending to them. ESTIEM organizes many different events and the content of the event differs by balancing differently with academic, fun having and cultural parts. More detailed information about the different event types and applying for the events can be found from the sections EVENTS and APPLYING FOR EVENTS.

Mikä on ESTIEM?

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) on vuonna 1990 perustettu Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden järjestö ja verkosto. ESTIEMiin kuuluu jopa 29 maata ja 75 Local Groupia, eli paikallisjärjestöä, jotka järjestävät niin Euroopan laajuisia kuin paikallisia tapahtumia, sekä edustavat järjestöä omissa yliopistoissaan. ESTIEMin tavoitteena on luoda ja ylläpitää eurooppalaisten tuotantotalouden opiskelijoiden välisiä suhteita ja verkostoa ja muistuttaa meitä siitä, että opiskelijayhteisömme yltää myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Prodeko on siis osa laajempaa kansainvälistä yhteisöä, jossa se edustaa Local Group Helsinkiä.

Kansainvälisyys on alati kasvussa, ja globaalia ja kulttuurienvälistä yhteistyötä tarvitaan yhtenäistämään eri maiden opiskelijoita. ESTIEMissä tämä tarkoittaa käytännössä tapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista. Tapahtumia on laidasta laitaan ja niiden sisältö vaihtelee akateemisuuden, hauskanpidon ja kulttuurisisällön mukaan. Tarkempia tietoja tapahtumiin hakemisesta ja tapahtumatyypeistä löydät kohdasta TAPAHTUMAT ja HAKU TAPAHTUMIIN.

 

 

Miksi lähteä mukaan? Mitä mahdollisuuksia se tarjoaa minulle?

Tapahtumien kirjo on niin laaja, että jokaiselle löytyy varmasti jotain. Tällöin tehtäväksesi jää lähinnä katsoa itseäsi kiinnostava tapahtuma, raivata sille tilaa kalenterissasi ja hakea mukaan: ready, get set… go! Ohessa on muutama hyvä syy, miksi jokaisen tulisi ainakin kerran hypätä koneeseen ja lähteä katsomaan mitä tuotantotalous tarkoittaa laajemmin.

  • Pääset muodostamaan kontakteja opiskelijoihin Euroopan huippuyliopistoista.
  • Saat mahdollisuuden akateemiseen, henkilökohtaiseen ja kansainväliseen kehittymiseen.
  • Verkostoituminen ja ystävyyssuhteiden luominen monipuolisista taustoista tulevien ihmisten kanssa on nykyään valttikortti. Tapahtumiin osallistuminen on mahdollista liittää CV:hen ja osoittaa, että olet ollut osana kansainvälisen organisaation toimintaa.
  • Saat kokemusta kulttuureista, niin ruuan, työskentelyn, kommunikaation kuin hauskanpidonkin osalta. ESTIEMerit ottavat avoimesti kaikki mukaan!
  • Pääset käyttämään englanninkielentaitoasi aidosti kansainvälisessä ympäristössä.
  • Tämä on yksi halvimpia matkustusmuotoja! Tapahtumat maksavat muutamia kymppejä ja tuotantotalouden laitos tukee kaikkia matkoja 100:lla eurolla ja kilta ensikertalaisia 50:llä eurolla. Osallistumismaksu kattaa asumisen, ruuan ja kaikki tapahtumaan kuuluvat aktiviteetit ja maksettavaksesi jää vain matka paikan päälle. Voi jopa olla, että eläminen tapahtuman aikana koituu halvemmaksi, kuin kotisuomessa…
  • Jos innostut, voit kartuttaa ESTIEM-kokemustasi uusilla tapahtumilla tai osallistua Prodekon järjestämiin ESTIEM-tapahtumiin!

 

 

Sanastoa

LG = Local Group
LG Helsinki = Prodeko & Athene
LR = Local Responsible (Prodekon ESTIEM- vastaava)
ESTIEMer = Aktiivinen ESTIEM-tapahtumissa käyvä eurooppalainen tuotantotalouden opiskelija.