Yrityssuhteet

Suhteet yritysmaailmaan ovat aina olleet Prodekolle ja prodekolaisille lähellä sydäntä. Prodekolaiset nauttivat haasteista ja moni heistä haluaa oppia uransa aikana monen eri toimialan erityispiirteistä - töihin lähdetään liikkeenjohdon konsultoinnista tuoreimpiin startup-yrityksiin sekä voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. Kaikkiin kysymyksiin yrityssuhteista vastaa kiltamme yrityssuhdevastaava, jonka tavoitat sähköpostilla yrityssuhteet@prodeko.org. Excursioihin liittyvissä asioissa puolestaan kannattaa olla yhteydessä excumestariimme excumestari@prodeko.org.

Alla muutama vinkki siitä, miten toimivat ja molemmin puolin palkitsevat suhteet prodekolaisiin ja vahva työnantajamielikuva luodaan:

 

Aloita ajoissa

Aalto-yliopiston tuotantotalouden koulutusohjelma valmistaa ratkaisemaan monipuolisia liike-elämän haasteita matemaattis-analyyttisesti ja yritystoiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Opiskelijamme ovat fiksua, aikaansaavaa ja hauskaa porukkaa. Tästä on seurannut se, että prodekolaiset ovat todella haluttua työvoimaa ja 3+ vuoden opiskelijan rekrytoiminen voi olla jo haasteellista. Hyvän työnantajamielikuvan luominen kannattaakin aloittaa jo ensimmäisestä vuosikurssista alkaen. Fuksiexcursion lisäksi lokakuussa järjestettävien vuosijuhlien tai jokakeväisen Prodeko-seminaarin sponsorointi on tässä hyvä vaihtoehto, sillä jokainen prodekolainen osallistuu ensimmäisenä opintovuotenaan vuosijuhlien järjestämiseen ja seminaari kokoaa yhteen koko Prodeko-yhteisön.

 

Luo hyvä kuva ja ylläpidä sitä

Prodeko tekee yhteistyötä usean yrityksen kanssa, joten oman yrityksesi nostaminen tietoisuuteen sekä hyvän kuvan ylläpitäminen parantavat selvästi rekrytointi-ilmoituksen tehokkuutta ja excursioiden osallistujamäärää. Hyviä tapoja nostaa yritys esille ovat

  • Vuosijuhlien sponsorointi:  Killan vuosijuhlia, Diskonttausta, vietetään lokakuun puolivälin aikoihin. Diskonttaus on arvokas juhla, johon osallistuu kiltalaisten lisäksi usein alumneja, Tuotantotalouden laitoksen henkilökuntaa sekä muita kutsuvieraita. Vuosijuhlat tarjoavat yritykselle erinomaisen mahdollisuuden saada näkyvyyttä tuotantotalouden ja muiden Aalto-yliopiston opiskelijoiden joukossa sekä samalla tukea vuosijuhliemme onnistumista.
  • Prodeko-seminaarin sponsorointi: Prodekon suurin vuosittainen tapahtuma, Prodeko-seminaari järjestetään vuosittain huhtikuussa ja se kokoaa yhteen tuotantotalouden laitoksen, opiskelijat ja alumnin. Seminaarissa on mahdollisuus näkyä koko Prodeko-yhteisölle ja erityisesti alumnin suuntaan paremmin kuin missään toisessa Prodekon vuosittaisessa tapahtumassa. 
  • Vuosittaisen kotimaan sekä ulkomaan reissun - PuoliPitkien - sponsorointi
  • Prodekon tiloihin liittyvä sponsorointi, kuten kuntosaliin tai kiltahuoneeseen kahvi-, tee- tai biljardisponssien muodossa. Uudet ideat ovat aina tervetulleita ja hallituksemme voi auttaa niiden hiomisessa ja näkyvyyden parantamisessa.
  • Haalarimainokset

 

Uusia tapahtumia ja ideoita tulee jatkuvasti lisää, eikä yksikään vuosi Prodekolla ole samanlainen. Kannattaa siis kysyä myös muista mahdollisista vaihtoehdoista, joita ei yllä ole mainittu.

 

Osallistu projektikurssille

Mikäli haluat työskennellä läheisemmin opiskelijoiden kanssa, voi yrityksesi osallistua yhdelle tai useammalle tuotantotalouden koulutusohjelman projektikurssille. Nämä harjoitustyöt ovat yksi Aalto-yliopiston tuotantotalouden opintojen erityispiirteistä. Jokaisella kurssilla on oma aiheensa, yläkäsitteinä esimerkiksi strategia tai operaatiot ja tarkempia avainsanoja voivat olla mm. kilpailutilanneanalyysi, liiketoimintaympäristön analyysi, markkinatutkimus, hankintatoimi, logistiikka, toimitusketjun hallinta tai optimointi. Kurssin aiheen raameissa voitte antaa 4-5 opiskelijan ryhmälle yrityksellenne toteutettavan projektin. Projektien aiheet ovat  melko pitkälle toimeksiantajayrityksen valittavissa. Tarkemman listauksen ja kuvaukset kursseista saat pyytämällä sitä yrityssuhdevastaavaltamme yrityssuhteet@prodeko.org


Projektikurssit mahdollistavat läheisemmän työnantajamielikuvan luomisen opiskelijoihin ja mahdollisuuden erottua muista yrityksistä, sekä oppia myös uutta tämän hetken opiskelusta ja yliopistomaailman ajankohtaisista aiheista. Yritykset saavat myös tuoreita näkökulmia, konkreettisia tuloksia ja kehitysehdotuksia toimintaansa sekä luonnollisesti erinomaisen mahdollisuuden nähdä potentiaalisia tulevaisuuden rekrytoitavia ”tositoimissa”. Opiskelijat saavat näistä projekteista arvokasta työkokemusta oppimisen ohessa, sekä tärkeitä kontakteja mahdollisiin tulevaisuuden työnantajiin. Mikäli yrityksenne haluaa hyödyntää osaavaa opiskelija-apuvoimaa kehitys- tai selvitysprojekteissaan, Prodekon yrityssuhdevastaava (yrityssuhteet@prodeko.org) vastaa mielellään kysymyksiin harjoitustöistä ja auttaa sellaisten koordinoinnissa!