Prodeko Network


Prodekon yritysyhteistyön kiinteimmän osan muodostaa yritysverkosto Prodeko Network. Se kokoaa yhteen toimialoillaan johtavia suomalaisia suuryrityksiä ja on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Jäsenyritykset osallistuvat maamme johtavan teknis-taloudellisen koulutusohjelman opiskelijoiden arkeen ja juhlaan ollen esillä killan toiminnassa useilla tavoilla.

 

 

Network-yritysten näkyvyys killassa

 

Näkyvyys kiltahuoneella ja kiltalaisten haalareissa sekä säännölliset yritysvierailut tekevät yritykset tutuiksi opiskelijoille heti ensimmäisestä syksystä alkaen. Yritysten harjoitustöitä ja työpaikkailmoituksia välitetään killan foorumeilla. Erityisen läheinen yhteistyömuoto on tuotantotalouden alkuvaiheen opiskelijoille järjestettävä Tuotantotalous 2 -kurssi, jolla esiintyy yksi luennoitsija kustakin Network-yrityksestä. Kurssin lisäksi monet Network-yritykset järjestävät perinteeksi muodostuneita vuosittaisia excursioita. Yritykset ovat olleet paljon esillä myös tukemalla Prodekon kulttuuritapahtumia kuten vuosijuhlaamme Diskonttausta. Lisäksi Prodeko Network -yritykset ovat usein mukana tukemassa projektiluontoisesti järjestettävää Prodeko Seminaaria, joka käsittelee ajankohtaisia yritysmaailman kuumia kysymyksiä ja tuo yhteen Prodekon opiskelijat, alumnin ja Tuotantotalouden laitoksen. ”Network-yrityksiltä kysytään ensin” on Prodekon yritysyhteistyötä ohjaava periaate.

Prodeko Network- ja muusta yritysyhteistyöstä vastaa killan yrityssuhdevastaava, jolle voi osoittaa kaikki yhteistyöhön liittyvät kysymykset osoitteeseen yrityssuhteet@prodeko.org. 

 

 

Prodeko-network yritykset:

 

Nokia (vuodesta 1995)

Telia (vuodesta 1995)

Vaisala (vuodesta 2010)

Neste (vuodesta 2012)

ABB (vuodesta 2016)

KONE (vuodesta 2016)

Finnair (vuodesta 2018)

Nordea (vuodesta 2018)

UPM (vuodesta 2018)

RELEX (vuodesta 2019)

Visma (vuodesta 2021)