Prodekon alumni

Prodekon Alumni on prodekolaisten alumnijärjestö, jonka missio on

 • vaalia ja edistää tuotantotalouden opinalan ja Prodekon henkeä ja identiteettiä
 • kehittää ja tukea jäsenistön henkisiä ja ammatillisia pyrkimyksiä
 • hyödyntää jäsenistön tietotaitoa tieteen edistämiseen ja yhteiskunnan kehittämiseen

 

Tätä tehtävää toteutetaan erilaisin toimintamuodoin. Näitä ovat mm.

 • jäsenkunnan yhteyden- ja hauskanpitomahdollisuuksien edistäminen erilaisten jäsenpalvelujen, mm. yhteisten tapahtumien ja tiedottamisen kautta
 • jäsenten ammatillisen kehittymisen tukeminen
 • ikkuna niin työelämään siirtyneelle kuin yhä opiskelevalle jäsenkunnalle tuotantotalouden alan akateemiseen maailmaan
 • jäsenistön yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana toimiminen

 

Toimintaan kuuluu myös yhteistyö Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen ja Tuotantotalouden killan Prodekon kanssa eri muodoissaan, niin hauskanpidon kuin ammatillistenkin asioiden merkeissä. Olemme lisäksi yhteyksissä vanhan TKK:n alumnijärjestöön Polialumniin ja muiden kiltojen alumniyhdistyksiin tai -klubeihin.

Prodekon Alumni ry syntyi, kun prodekolaisten alumnijärjestöstä oli puhuttu vuosikaudet. Myöhäissyksyllä 1998 Prodeko kutsui vanhoja jäseniään kasaan alumnijärjestön perustavaan kokoukseen. Tuolloin perustettavan alumnin järjestön nimeksi tuli ”Prodekon seniorikilta”, joka myöhemmin muutettiin Prodekon Alumniksi. Perustavan kokouksen aikana alumnin jäsenmääräksi saatiin jo muutama kymmenen. Nykyään jäseniä on yli 2000. 

Ensimmäiseen hallitukseen valittiin sekä prodekolaisia että entisiä prodekolaisia mm. Ville Haapalinna (pj), Jenni Eloranta, Jussi Räisänen, Sari Ståhlberg (silloin Naukkarinen), Perttu Nihti, Kimmo Jaakkola (siht), Kaj Hagros ja Miia Martinsuo.

 

Prodekon Alumnin hallitus 2024

 • Meiju Sundelin (PJ) etunimi[at]iki.fi
 • Aaro Arstila etunimi.sukunimi[at]gmail.com
 • Valtteri Vaskikari etunimi.sukunimi[at]gmail.com
 • Angelica Mendez mdzangelica[at]gmail.com
 • Joona Soratie etunimi.sukunimi[at]gmail.com
 • Riku Österman etunimi.sukunimi[at]gmail.com
 • Iiro Ukkonen (Prodeko) etunimi.sukunimi[at]aalto.fi
 • Reeta Lalla (Prodeko) etunimi.sukunimi[at]aalto.fi
 • Akseli Köngäs (alumnikoordinaattori) etunimi.sukunimi[at]aalto.fi

 

Yhteystiedot

Prodekon Alumni ry

Postiosoite:
PL 15500
00076 Aalto

Alumnikoordinaattori:
Akseli Köngäs
etunimi.sukunimi@aalto.fi

Jäsenrekisteriasiat:
mediakeisari@prodeko.org
tai ota suoraan yhteys alumnikoordinaattoriin

Nykyiset ja entiset hallituksen jäsenet löytyvät Hallitus-osiosta. Koko hallituksen tavoitat osoitteesta alumni@prodeko.org

 

Ilmoittautuminen alumnin tapahtumiin

Prodekon Alumnin tapahtumiin ilmoittaudutaan Prodekon ilmokilkkeen kautta. Ilmokilke löytyy täältä. Huom! Alumnin tapahtumat on merkitty erikseen, esimerkiksi näin: ”ALUMNI: Excu tehtaalle”. Tapahtumat, joissa ei ole ”Alumni”-merkintää, ovat Prodekon tapahtumia opiskelijoille. Tapahtumista kerrotaan tarkemmin alumnikirjeessä, joka lähetetään jäsenille sähköpostitse säännöllisin väliajoin. 

 

Mentorointi

Tuotantotalouden Kilta Prodekon ja Prodekon Alumnin yhteinen mentorointiohjelma käynnistettiin jälleen vuonna 2014. Mukana oli 28 eri-ikäistä alumnia ja yli 30 prodekolaista opiskelijaa, jotka tapasivat toisiaan muutaman kerran kevään aikana. Yhden alumnin mentoroitavana oli kerrallaan 1-3 opiskelijaa. Sittemin mentorointiohjelma on järjestetty lähes vuosittain uudestaan ja sen suosio on ollut vakaata niin alumnien kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. Mentorointiohjelman tarkoituksena on antaa opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille tietoa työelämästä, apua uran ensi askeliin ja toisaalta näyttää alumneille, mitä tuotantotalouden opiskelijoiden elämään kuuluu nykyään.

Alumnimentorointi pyörii keväisin opiskelijoiden ja alumnien välisillä tapaamisilla. Ohjelmaa jatketaan aina syksyisin, jolloin kiinnostuneilla alumneilla on mahdollisuus päästä mentoroimaan nuoria innokkaita prodekolaisia. Lisätietoja alumnimentoroinnista saa Prodekon opintovastaavalta.

 

Liity jäseneksi

Jos haluat liittyä Prodekon Alumnin jäseneksi, laita viestiä alumnikoordinaattori Akseli Köngäkselle (etunimi.sukunimi@aalto.fi).

 

Tue alumnin toimintaa!

Voit myös tukea Prodeko Alumnin toimintaa suoraan tekemällä 100-500 euron suuruisen lahjoituksen yhdistykselle. Lahjoitusten turvin rahoitetaan Alumnin toimintaa ja katetaan mm. excursioista, yhteisistä tilaisuuksista ja tiedotuksesta syntyneet kustannukset. (Prodeko Alumni, IBAN: FI47 1309 3000 2064 25, BIC: NDEAFIHH)

 

Toimintakertomukset

Alumnin toimintakertomus 2011

Alumnin toimintakertomus 2014