Killan ohjesäännöt

Killan säännöissä on ohjesäännöistä kirjattu seuraavaa:

 

 

§44 Ohjesäännöt

 

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta, toimikunnista ja niiden tehtävistä ja muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. Muutoksia killan ohjesääntöihin tai uusi ohjesääntö voidaan tehdä, jos esitys tästä on tullut hyväksytyksi killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Killan ohjesääntöjen muutosesityksen tai esityksen uudesta ohjesäännöstä voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle, jonka on tällöin tuotava ehdotus seuraavan killan kokouksen päätettäväksi. Ohjesääntöjen muutosesityksestä tai esityksestä uudeksi ohjesäännöksi on mainittava kokouskutsussa.

Ansiomerkkiohjesääntö
Kiltanauhaohjesääntö
Merkki- ja lippuohjesääntö
Neuvottelukunnan ohjesääntö
Prodeko-yhteisön eettinen ohjesääntö
Talous ja Rahasto-ohjesääntö
Vaaliohjesääntö
Turvallisemman tilan periaatteet