Killan asetukset

Asetukset ovat hallituksen asettamia päätöksiä, jotka ovat toistaiseksi voimassa.

 

 

I Jonotusasetus

 

Tämä on Tuotantotaloudenkilta Prodeko ry:n virallinen jonotusohje. Se määrittelee, miten killan tapahtumiin ilmoittautumiseen liittyvä jonottamiskäytäntö toimii. Tämä ohje on voimassa toistaiseksi 13.1.2017 alkaen.

1. Jonotuslistan muoto

Listan yläosaan kirjoitetaan seuraavat perustiedot:

  1. tapahtuma, johon jonotetaan

  2. jonotuslistan luontiaika

  3. listan huutoajankohdat allekkain – muista varata riittävästi tilaa

Näiden alle kirjataan tiedot jonottajista. Jokaisesta jonottajasta on merkittävä

  1. jonotussija

  2. nimi

  3. vuosikurssi

Jonotussija määräytyy jonoon liittymisjärjestyksen mukaan (ensimmäinen jonottaja saa sijan yksi). Nimien poistaminen listasta ei muuta muiden jonottajien sijoja, vaan jonottajalla säilyy alussa saatu sija koko ajan. Lista asetetaan kiltahuoneelle näkyvälle paikalle (esim. ilmoitustaululle tai raivatulle pöydälle). Kahden listan tapauksessa aikaisimmin aloitettu on virallinen lista, mikäli se on ollut kiltahuoneella näkyvällä paikalla.

2. Jonotusalue

Jonotusaluetta ei ole määrätty, mutta jonottajien on oltava kiltahuoneella listan huutamisen aikaan. Huutamisten välisen ajan jonottajat voivat oleilla missä haluavat. Kiltahuoneella yöpyminen (nukkuminen yöaikaan) ei ole sallittua, mutta jonottamista yöllä kukaan ei kiellä mikäli jonottajalla on kulkulupa kiltahuoneelle.

3. Listan päivitys

Kuka tahansa listalla olevista jonottajista saa huutaa listan läpi, mikäli sekä listan edellisestä huudosta sekä perustamisesta on kulunut vähintään puoli tuntia. Listan huuto suoritetaan huutamalla nimet läpi järjestyksessä. Mikäli jonottaja ei ole paikalla, menettää hän sijansa ja nimi vedetään siististi ylitse listalta. Jonottajan katsotaan siis jättäneen paikkansa jonossa. Poikkeuksen tästä tekee ne henkilöt, jotka joutuvat virkansa puolesta olemaan järjestämässä killan tapahtumia tai edustamassa kiltaa. Jonosta saa poistua myös tentin ajaksi. Tällöin nämä jonottavat henkilöt eivät menetä paikkaansa jonossa tapahtuman järjestämisen tai tentin aikana. Tällaisista tapauksista on tiedotettava tapahtuman järjestäjää sekä muita jonottajia (jos mahdollista) viimeistään vuorokautta ennen jonosta poistumista. Epäselvät tapaukset alistetaan hallituksen kokouksen päätökselle. Tapahtuman (johon jonotetaan) järjestäjä voi myös jäädyttää jonotuksen killan tapahtuman ajaksi. Jonottaja voi lisätä listaan vain oman nimensä, eikä tapahtumiin voi jonottaa kenenkään muun kuin itsensä puolesta. Mikäli tapahtumaan voi tuoda seuralaisen, merkataan myös seuralainen jonotuslistaan lisäämällä oman nimen perään omalle jonotusnumerolle merkintä +avec.

4. Jonotusvuosikurssin määräytyminen

Opiskelijan aloittaessa opinnot läsnäolevana Aalto-yliopiston tuotantotalouden koulutusohjelmassa, hänen jonotusvuosikurssinsa tapahtumiin ilmoittautuessa määräytyy tutkintoasteen mukaan seuraavasti: Kandidaatin tutkinnon aloittavan opiskelijan jonotusvuosikurssi on I ja vastaavasti maisterin tutkinnon aloittavan opiskelijan jonotusvuosikurssi on IV.  Opintojen aloittamisen yhteydessä uudelle opiskelijalle myönnetään kertaluontoinen oikeus vaihtaa jonotusvuosikurssia.

Jonotusvuosikursseja on viisi seuraavassa järjestyksessä: I, II, III, IV ja N. Aina lukuvuoden vaihtuessa jonotusvuosikurssi siirtyy järjestyksessä yhden eteenpäin, esimerkiksi I -> II, II -> III, jne. Tällöin myös esimerkiksi opintojen keskellä suoritettavan varusmiespalveluksen aikana opiskelijan jonotusvuosikurssi kasvaa. Opiskelijan saavuttaessa jonotusvuosikurssin N, ei hänen jonotusvuosikurssinsa kuitenkaan enää kasva lukuvuoden vaihtuessa, vaan jonotusvuosikurssina pysyy N.

Mikäli opiskelija, jolla on esimerkiksi korvaavia opintoja toisesta koulutusohjelmasta tai oppilaitoksesta, haluaa tulla kohdelluksi jonkin toisen vuosikurssin opiskelijana, tulee hänen lähettää hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi asiasta lyhyt vapaamuotoinen anomus, josta käy ilmi nimi, nykyinen jonotusvuosikurssi, koulutusohjelma, haluttu uusi jonotusvuosikurssi sekä perustelut muutokselle. Kuten edellä mainittu, jonotusvuosikurssin muutosta voi anoa vain kerran. Anottuaan jonotusvuosikurssin muutosta opiskelijalla on edelleen mahdollisuus osallistua alkuperäisen vuosikurssinsa tapahtumiin siinä tapauksessa, että ko. tapahtumien osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Muissa tutkinto-ohjelmissa opiskelevien sekä AYY:n ulkopuolisten Tuotantotalouden Kilta Prodekon jäsenten jonotusvuosikurssi lasketaan Prodekon jäsenyyden alkamisajankohdasta (kuluva lukuvuosi) edellä mainittujen jonotusvuosikurssin määräytymisperiaatteiden mukaan. Listaa poikkeusvuosikursseista hallinnoi Mediakeisari.

5. Ilmoittautumiskilkkeen käyttö

Ilmoittautumiskilke täytetään jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä. Mikäli tapahtumaan voi tuoda seuralaisen, tämän voi lisätä kilkkeeseen oman nimensä jälkeen. Ilmoittautuminen on pidettävä auki ainakin vuorokauden ajan. Ilmoittautumiskilke voidaan asettaa avoimeksi vain kiltahuoneen tietokoneella ilmoittautumisajan ensimmäisiksi kolmeksi (3) tunniksi. Tänä aikana kilkkeeseen saa kukin ilmoittautuja merkitä vain oman nimensä (ja mahdollisuuden mukaan seuralaisensa). Ensimmäisen kolmen tunnin jälkeen ilmoittautumien on avoinna kaikille internetissä. Mikäli ilmoittautumiskilkkeessä on vuosikurssikiintiöt, täytetään ensin oman vuosikurssin kiintiö ja tämän jälkeen avoimet paikat. Jos sekä oman vuosikurssin paikat, että avoimet paikat ovat täynnä, voi itsensä ilmoittaa varasijalle jonoon. Jonosta täytetään vuosikurssikiintiöiden peruuntuneita paikkoja siten, että ensisijaisesti jonosta otetaan saman vuosikurssin henkilö kuin se joka peruutti (ilmoittautumisjärjestyksessä). Tämän jälkeen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Peruuntuneet avoimet paikat täytetään varasijoilta ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli tapahtumaan ilmoittautunut joutuu perumaan paikkansa ilmoittautumisen mentyä kiinni, on hänen vastuullaan etsiä itselleen korvaava osallistuja edellä mainitun käytännön mukaisesti. Tapahtuman järjestäjä vastaa ilmoittautumiskilkkeen tekemisestä ja teknisen ongelman tapauksessa korvaavan ilmoittautumisen toteuttamisesta. Epäselvät tilanteet ilmoittautumisessa ja kilkkeen käytössä alistetaan hallituksen kokouksen päätökselle.

 

 

II Moderointiasetus

 

Hallituksen moderointikäytännöt:

Eri sähköpostilistoille päästetään toistaiseksi läpi viestejä seuraavien sääntöjen perusteella:

Jäsenet:

– hallituksen jäsenten lähettämät tiedotteet

– hallituksen ja kiltakokousten tiedotteet

– kaikkia kiltalaisia koskevat asiat

– opinto- ja harjoitteluneuvojien tiedotteet yms.

Vuosikurssilistat:

– vuosikurssi(e)n sisäiset tapahtumat

– vuosikurssi(e)n sisäinen keskustelu

– kohdennetut tiedotteet

– kohdennetut rekrytilaisuudet

– tupaantulijaiset, syntymäpäivät, muut omat juhlat  

 

 

III Asetus killan maksukortista

 

Asetus killan maksukortista

 

IV Brändiasetus

Brändiohje